h

Zes keer zoveel giftreinen als toegestaan?!?

27 juni 2019

Zes keer zoveel giftreinen als toegestaan?!?

De SP is geschokt over de melding dat het aantal treinen met gevaarlijke stoffen zes keer meer is geweest dan de toegestane hoeveelheden. Op 25 juni stelden we al raadsvragen over de extra lange treinen die gaan rijden door Venlo, als dat ook nog giftreinen worden dan moeten we ons pas echt zorgen gaan maken. Aanvullende raadsvragen gingen rap op de post.

 

Dinsdag (25 juni) stelden we al vragen aan B&W over de langere treinen en wat dit zal betekenen voor de bereikbaarheid van de gemeente.
Een van de vragen betrof gevaarlijke stoffen die over het spoor worden vervoerd. Tot onze verbijstering werd vandaag gemeld dat de toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen zes keer is overschreden. We hebben direct aanvullende vragen gesteld.

 

Op station Venlo kwamen in 2018 blijkbaar ruim zes keer zoveel ‘giftreinen’ aan als toegestaan. In totaal mochten er in 2018, 2.150 wagons met brandbaar gas over het traject Eindhoven-Venlo rijden. In werkelijkheid reden er 13.661 wagons naar Venlo!

SP-raadslid Ton Heerschop: "Het is onbestaanbaar dat de staatssecretaris, over deze enorme overschrijdingen aan gevaarlijke stoffen over het spoor, slechts stelt dat de veiligheid niet in het geding is. Het gemeentebestuur mag daar een stevige reactie op geven."

 

"Het bericht op Omroep Venlo kwam voor de SP niet onverwacht. We wilden ons onderzoek van 2014 ten aanzien van het rangeeremplacement nog eens herhalen, om te kijken hoe de vlag er nu bij hangt. Mede omdat we het vermoeden al hadden dat er meer vervoer via het spoor ging."

"Buitengewoon zorgelijk is het feit dat in het bericht op de website van de omroep een verwijzing wordt gemaakt naar de stof Acrylnitril. Deze stof is eerder bij een treinongeval in België in 2013 oorzaak geweest voor de evacuatie van duizenden mensen en een dodelijk slachtoffer."

 

 

Ton Heerschop: "De SP wil absoluut weten of deze stof nu wel of niet door Venlo is vervoerd en of de gemeente hiervan op de hoogte was. Het is onbegrijpelijk dat we in Nederland lijken weg te kijken als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor."

 

"Veel van die sporen gaan dwars door steden heen en van Rotterdam tot aan Venlo worden de mensen gewoon voor de gek gehouden. De overheid roept dat zij al plafonds stelt. Maar op het moment dat dit plafond met een zesvoud wordt overschreden lijkt dat niemand iets te schelen. Sterker nog, de staatsecretaris stelt dat de veiligheid niet in het geding is geweest."

 

 

Ton Heerschop: "Waaruit blijkt dat de veiligheid niet in het geding is geweest? Naar onze mening worden we voor de gek gehouden. Risico’s beoordeel je in kansen van optreden en effecten als het verkeerd gaat. Bij een toename van bewegingen over het spoor en het vervoeren van niet toegestane stoffen op de route zien wij beide toenemen. Dat betekent dat de staatsecretaris of niet weet waarover ze praat, of gewoonweg liegt."

"We hopen dat het gemeentebestuur de problematiek van het spoor en het vervoer van gevaarlijke stoffen nu eindelijk eens serieus aanpakt."

 
Bekijk ook:

U bent hier