h

Raadsvragen over lange goederentreinen

25 juni 2019

Raadsvragen over lange goederentreinen

In het blad SpoorPro geeft ProRail via haar directeur vervoer en dienstregeling aan dat er vanaf 2020 langere goederentreinen kunnen gaan rijden via Venlo. Men spreekt hierbij over een lengte van 740 meter! Tevens stelt men dat voor de wachtsporen ook gekeken kan worden naar het havengebied in Venlo. Wat gaat dit betekenen voor het al drukke spoor rondom Venlo?


 

Het is de bedoeling dat de komende jaren fikse ontwikkelingen gaan plaatsvinden aan de spoorverbindingen van, naar en in Venlo. Kijk naar de verdubbeling van het spoor aan Duitse zijde, elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn en de ondertunneling van de Vierpaadjes.

Naar de mening van de SP zijn langere goederentreinen pas mogelijk als de infrastructuur zowel in Nederland als in Duitsland daarvoor voldoende toegerust is.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "Langere goederenstromen betekenen waarschijnlijk ook meer ladingen met gevaarlijke stoffen door het centrum van Venlo. Hoe gaat men controleren dat ProRail niet boven de op het rangeercomplex Venlo toegestane hoeveelheden gevaarlijke ladingen zal uitkomen?"

 

Trillingen zijn voor omwonenden van het spoor een steeds groter wordend probleem. Door de langere goederentreinen zal deze problematiek mogelijk groter worden.

Ton Heerschop: "De SP maakt zich zorgen dat de overige verkeersstromen langer tot stilstand zullen komen door de langere treinen. Dit zal zowel voor de
bereikbaarheid als voor de luchtkwaliteit negatieve gevolgen hebben".

 

U bent hier