h

Nieuws uit 2012

16 november 2012

Lege schoenen tegen kinderarmoede

kinderarmoede In Venlo voltrekt zich een stille tragedie zonder gezicht, zonder geluid, maar toch is het er. En het is schrijnend want het treft de allerkleinsten zonder dat zij er iets aan kunnen doen. Er moet iets gebeuren. Uit onderzoek van de SP-Venlo blijkt dat 3500 kinderen in armoede opgroeien. Kinderen die deze dagen hun schoen zetten treffen die de volgende ochtend steeds vaker leeg aan. We willen hier iets aan doen, ook door het probleem zichtbaar te maken.

Lees verder
10 november 2012

Algemene beschouwingen: bezuinigingen oneerlijk verdeeld

begroting2013 Gisteren sprak de gemeenteraad verder over de plannen voor de meerjarenbegroting van Venlo. De SP-fractie haalde enkele belangrijke zaken binnen maar enkele andere ook niet waardoor ze alsnog tegen de begroting moest stemmen. Ook werd de raad op het laatste moment nog geconfronteerd met een extra tegenvaller van tien miljoen euro.

Lees verder
8 november 2012

Begroting: pijn verzachten, investeren en inzetten op groei

http://allesisitwp.modwise.nl/wp-content/uploads/2010/07/Studiekeuze-Cultuur-en-Maatschappij-gereed.jpg=samenleven Vanavond werd in de gemeenteraad de begroting voor de periode 2013-2016 in 1e termijn besproken. De raadsfracties betoogden hun visie, wensen, zorgen en bedenkingen. Morgen (9 november) is het college van B&W aan zet om antwoord te geven op vragen en voorstellen. Ook op die van de SP-fractie.

Lees verder
1 november 2012

Motie SP voor behouden paarden unaniem aangenomen

paarden De paarden aan de Ravensheideweg, vlak buiten de wijk Op de Heide, mogen blijven waar ze staan. Hiervoor was wel een motie van de SP nodig die gisterenavond door alle fracties werd ondersteund. De raad heeft het college van B&W ook opgeroepen beter te overleggen en een nieuw contract op te stellen met de paardeneigenaar.

Lees verder
31 oktober 2012

Eerst meer onderzoek voordat B&W iets met zwembad De Wisselslag mag doen

Wisselslag De Wisselslag is langzaam maar zeker toe aan vervanging en daarvoor kwam het gemeentebestuur met een voorstel. Als het om zwemwater gaat is de SP extra alert, na de bijna sluiting van zwembad Nieuw Steyl. Een raadsmeerderheid kreeg voor elkaar dat er eerst meer duidelijkheid moet komen voordat er over sloop en nieuwbouw sprake kan zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier