h

Algemene beschouwingen: bezuinigingen oneerlijk verdeeld

10 november 2012

Algemene beschouwingen: bezuinigingen oneerlijk verdeeld

begroting2013 Gisteren sprak de gemeenteraad verder over de plannen voor de meerjarenbegroting van Venlo. De SP-fractie haalde enkele belangrijke zaken binnen maar enkele andere ook niet waardoor ze alsnog tegen de begroting moest stemmen. Ook werd de raad op het laatste moment nog geconfronteerd met een extra tegenvaller van tien miljoen euro.

De begroting werd gespreid over twee dagen besproken in de gemeenteraad, op donderdagavond was het de beurt aan de negen raadsfracties voor hun beschouwingen en voorstellen. Gisteren (vrijdag) reageerde het college van B&W op de ingediende plannen, wensen en bedenkingen van de raad.
Op het einde van de middag nam de raad een besluit over de gehele begroting inclusief wijzigingsvoorstellen en verbeterplannen gemeenteraad toen B&W ineens met onheilspellend nieuws kwam dat het regeerakkoord van VVD en PvdA zorgt dat Venlo nog eens 10 miljoen extra zal moeten bezuinigen de komende jaren. Dit bedrag komt bovenop de ruim 50 miljoen euro die Venlo al bezuinigd heeft. Een onaangename verrassing waardoor de raad diverse reparatievoorstellen alsnog terug trok om geld te kunnen besparen.

Ondanks dat slechte bericht kijkt de SP-fractie terug op een aardig debat ook al wenste B&W soms geen antwoord te geven op gestelde vragen en ingediende voorstellen. B&W ontraadde op voorhand alle voorstellen die geld kosten of zorgden voor beleidsverschuivingen of nieuw beleid. Een wel erg starre en niet-meedenkende houding.

Geen vraag naar grond, sluis dat geld naar de wijken
Zo kreeg ons voorstel geen steun om 2 miljoen euro te verschuiving van industrieterreinen euros naar investeringen in de wijken, in voorzieningen in buurten en dorpen. Dit geld kon ook gebruikt worden voor onderhoud aan gebouwen van scholen, verenigingen en dergelijke waarmee de bezuiniging daarop kon worden verzacht. Helaas verwierp de raad ons idee.

Symboolpolitiek voorkomen
Een terechte oproep van B&W om geen cadeautjes uit te delen werd door de raad omarmd waardoor bijvoorbeeld een voorstel voor een symbolische tegemoetkoming in de OZB werd teruggetrokken. Andere voorstellen werden evenwel aangenomen als signaal naar B&W en de burgers en om de bezuinigingspijn te verzachten.

Reanimatieproject blijft bestaan
Zo kreeg de SP, na een gezamenlijke oproep met CDA, de toezegging van de wethouder om het waarschuwingssysteem ‘AED-alert’ in de lucht te houden totdat de provincie de financiering garandeert. Ook als dat niet gebeurd is de gemeente nu gebonden aan de financiering. Een opsteker voor al die vrijwilligers die met reanimatiezorg bezig zijn. SP, CDA en de wethouder gaan binnenkort bij de provincie het benodigde geld ophalen.

Werk met werk en veiligheidheidsproject
Ook een motie om de verbouwing van de Hamar in Belfeld te combineren met de reconstructie van het Koninginneplein (anders dubbel werk en twee keer overlast) kreeg een meerderheid net als een motie om Venlose scholen alsnog deel te laten nemen aan een project dat gaat over de acceptatie en tolerantie van diversiteit (zoals homoseksualiteit).

Lokale graaiersregeling aangenomen, Venlo scherpt de Roemer-norm aan
Ook werd onze motie aangenomen om uit te zoeken hoe de kosten voor inhuur verder terug gebracht kan worden tot maximaal 8% en de totale loonsom gemaximeerd kan worden volgens de Balkenendenorm. graaier De SP wil hiermee een prikkel afgeven om voorzichtig om te gaan met externe inhuur van duur personeel maar het is niet de bedoeling dat gemeenteafdelingen hiermee afgeschrokken worden of dit ten koste gaat van de flexibiliteit (en extra expertise) in het personeelsbeleid. Wel worden hiermee de grote graaiers buiten de deur gehouden. Sterker, Venlo kiest met deze 8% voor een aanscherping van de Roemer-norm (maximaal 10% van de totale salarissen uitgeven aan externen). De motie werd breed aangenomen, alleen PvdA, CDA en GroenLinks stemden tegen.

Evenementen blijven gesubsidieerd
Een voorstel van CDA en SP om alle evenementen te ontzien in 2013 kreeg een ruime meerderheid, alleen de VVD stemde tegen (de liberalen wensten enkel de grootste evenementen te subsidiëren).

Deze keer geen ‘Partij van de Coaltie’
De SP is opgetogen dat de coalitie (VVD, CDA, PvdA) ditmaal niet koos voor een gezamenlijk voorstel dat eerdere jaren verlammend werkte op de raad en de discussie.
Fractievoorzitter Alexander Vervoort verwoordde zijn betoog vrijdag als volgt: “Als eerste wil ik de SPfractie complimenten geven aan de coalitiefracties dat ze de kritiek zoals ik vorige week verwoordde schijnbaar tot zich namen en we donderdag en vrijdag een goed debat hebben gevoerd in deze raad zonder de last van een ‘monsteramendement’ vanuit die coalitie dat elk inhoudelijke voorstel vanuit de oppositie al bij voorbaat uit sloot. Het dualisme lijkt zowaar weer terug in de raad. Nogmaals lof hiervoor en we hopen dat deze lijn, samenwerking met en ruimte voor de oppositie, de rest van deze raadsperiode blijft.”

Niet alles kunnen voorkomen
Voorstellen om bezuinigingen op sociaal-maatschappelijk beleid, cultuur, wijkgericht werken en voorkomen schooluitval terug te draaien kreeg te weinig steun. Deze voorstellen waren voor de SP van groot belang, nu ze zijn verworpen wordt er te veel gevraagd van onze burgers en verenigingen en daardoor kon de fractie niet verder instemmen met de totale begroting.

Er ligt nu een begroting maar de komende jaren zullen zwaar blijven, het einde van de crisis is nog lang niet in zicht broekriem_om_geld en de kabinetsplannen zorgen voor extra bezuinigingen, vooral op die groepen die het nu al moeilijk hebben. Venlo zal de broekriem nog verder moeten aanhalen en zal nog minder gaan doen. De SP blijft waken dat het er niet nog slechter op wordt en we blijven de raad en B&W overtuigen van onze alternatieven en verbeteringsvoorstellen.

Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Word lid.
08-11-2012: Begroting: pijn verzachten, investeren en inzetten op groei

U bent hier