h

Motie SP voor behouden paarden unaniem aangenomen

1 november 2012

Motie SP voor behouden paarden unaniem aangenomen

paarden De paarden aan de Ravensheideweg, vlak buiten de wijk Op de Heide, mogen blijven waar ze staan. Hiervoor was wel een motie van de SP nodig die gisterenavond door alle fracties werd ondersteund. De raad heeft het college van B&W ook opgeroepen beter te overleggen en een nieuw contract op te stellen met de paardeneigenaar.

De paarden zouden weg moeten omdat ze niet meer zouden passen binnen de natuurwaarden terwijl de wijkbewoners en wandelaars de paarden juist als positieve toevoeging ervaren. De wijkraad vroeg de gemeenteraad om hulp en kreeg die van de SP. Ton Heerschop: “Regels zijn er voor mensen Ton-Heerschop en mensen niet voor de regels. Er dreigde een kromme situatie te ontstaan waarbij tegen de zin van de mensen paarden zouden verdwijnen terwijl even verderop wel afgravingen mogen plaats vinden. Dat roept natuurlijk vragen op. Gelukkig pakte de wethouder onze motie goed op en gaat hij op zoek naar een oplossing binnen het bestemmingsplan.”

De wijkraad Op de Heide stuurde voor de raadsvergadering een brief aan alle raadsleden: “Wij willen een wijk van actieve mensen zijn in een stad van actieve mensen maar de regeltjes belemmeren ons dit”, was de kern van de brief. In de gemeenteraadsvergadering gisterenavond waren alle fracties (op GroenLinks na) het daar over eens en dienden onze motie mee in.
GroenLinks wilde weten of door de motie niet een voorbeeld zou worden geschept waartoe anderen zich in de toekomst op kunnen beroepen. Net beëdigde wethouder Van den Beucken stelde dat men niet buiten de wet mag treden of een precedent scheppen. De SP vulde hem aan: Laten we ook op zoek gaan naar de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden.

De SP heeft samen met de wijkraad Op de Heide intensief opgetrokken om het succes in de raad mogelijk te maken. Dat de inzet van de SP voor zowel de paarden(eigenaren) als voor de wijk breed draagvlak had was al duidelijk door de vragen die we samen met R’82 en Venlokaal indienden. paardenwei
Ook de reacties van VVD, Lokalen Democraten en PvdA bij de aanvullende vragen maakte duidelijk dat de raad aanvoelde dat de burger hier in de knel kwam.
De SP is daarom blij dat in Venlo gelukkig de acties tellen en niet de politieke kleur van de indieners als het om moties gaat. De brede steun en door het antwoord van de wethouder uiteindelijke unanieme steun zorgen er voor dat de kans op een stuk leefbaarheid in een actieve wijk gegarandeerd is. Wat een paar paarden in een weide al niet kunnen losmaken.

29-09-2012: Volgens Venlo passen paarden niet in het ‘natuurdoeltype’, kleiafgraving wel...
25-05-2012: Paardenhouderij toegevoegde waarde maar waarom moet het dan verdwijnen?

U bent hier