h

Nieuws uit 2010

22 juni 2010

Centrum voor Jeugd en Gezin alweer wegbezuinigen?

CJG De gemeente Venlo heeft besloten om het centrum voor Jeugd en Gezin te sluiten (samen met het Jongeren Informatie Punt), wat een bezuiniging van 300.000 euro zou moeten opleveren. De SP uit haar bezorgdheid vandaag in vragen aan de gedeputeerde, dat gemeenten nu al besluiten nemen die een negatief effect hebben op de inspanningen van de provincie, en mogelijk voor een goede overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten (ook als proefregio).

Lees verder
16 juni 2010

SP: verbied huisvesting buitenlandse arbeiders op terrein werkgever

arbeider De SP in Provinciale Staten wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het huisvesten van buitenlandse werknemers op het terrein van het bedrijf waar ze werken. Directe aanleiding hiervoor is een onderzoek naar de werkomstandigheden in de champignonteelt.

Lees verder
14 juni 2010

Opnieuw vragen over inzet wijkagent

politielogo Op 12 januari 2010 stelde de SP-fractie vragen over de inzet van de wijkagent in Venlo. Vanuit het gemeentebestuur gaf men aan dat vanuit het “referentiekader gebiedsgebonden politie” de wijkagent 80% van de tijd in de wijk aanwezig zou moeten zijn. De daadwerkelijke netto tijdsbesteding van de agent in de wijk bleek 39,4%... De SP vraagt zich af wat hiervan terecht komt.

Lees verder
12 juni 2010

Tweede 'slag om Venlo' bleef uit

NVU De NVU mocht van de rechter vandaag demonstreren in Venlo. Het verbod door burgemeester Bruls is door de rechter namelijk aan de kant geschoven, wel moet een andere route worden gevolgd. Venlo wordt voor de tweede keer geconfronteerd met een grote politiemacht die de orde moet handhaven.

Lees verder
10 juni 2010

Kijken naar de verkiezingsuitslag...

stemmen potlood Het is goed om als SP-afdeling ook te kijken naar de verkiezingsuitslag in de eigen gemeente. Natuurlijk kunnen we niet weglopen bij de enorme overwinning die de PVV ook in Venlo heeft behaald. Maar er zijn ook lichtpunten zichtbaar en ook is het opmerkelijk hoe dicht partijen bijeen staan.

Lees verder
9 juni 2010

SP-stemmers: hartelijk bedankt voor de steun!

stemmers bedankt Zojuist, om 21.00 uur, sloten de stembureaus. De eerste voorlopige uitslagen druppelen binnen maar wat het echt gaat worden weten we vannacht pas zeker. De vraag is welke koers Nederland op zal gaan: kil en asociaal over rechts of solidair en sociaal over links, met de SP?

Lees verder

Pagina's

U bent hier