h

Opnieuw vragen over inzet wijkagent

14 juni 2010

Opnieuw vragen over inzet wijkagent

politielogo Op 12 januari 2010 stelde de SP-fractie vragen over de inzet van de wijkagent in Venlo. Vanuit het gemeentebestuur gaf men aan dat vanuit het “referentiekader gebiedsgebonden politie” de wijkagent 80% van de tijd in de wijk aanwezig zou moeten zijn. De daadwerkelijke netto tijdsbesteding van de agent in de wijk bleek 39,4%... De SP vraagt zich af wat hiervan terecht komt.

 

Ook gaf het gemeentebestuur aan dat maar 6 van de 25 korpsen in Nederland de 80% haalde en 4 korpsen hier soms van afweken. Tevens was de ambitie, dat vanuit 2008 met 50% beschikbaarheid voor werk in de wijk, dit in 2011 opgehoogd is tot 80%... agentaanhetwoord
Vanuit het politieapparaat en vanuit de onderzoeken naar de leefbaarheid van wijken die de SP met regelmaat zelf uitvoert, ontstaat sterk het beeld dat de wijkagent nauwelijks meer tijd heeft dan in 2008, om daadwerkelijk in de wijk aanwezig te zijn.

Voor de SP-fractie is dit aanleiding tot het opnieuw stellen van schriftelijke vragen het gemeentebestuur.

 


 

Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Inzet wijkagent
Datum: 14 juni 2010

1. Herkent u als College het beeld dat de wijkagent relatief weinig op straat, in de wijken aanwezig is?

2. In hoeverre is de politie in de gemeente Venlo in staat, dat de wijkagenten in 2010 ook daadwerkelijk 70% met wijkgebonden werk bezig is?

3. Hoeveel van de netto tijd kan de wijkagent in de gemeente Venlo daadwerkelijk besteden aan aanwezigheid op straat, in de wijk?

4. Behaalt naar uw verwachting de politie het doel van de 80% wijkgebonden werk voor de wijkagent in 2011?

5. Zijn er op dit moment aanwijsbare redenen waardoor de druk op de politie in de gemeente zo groot is, dat ten gevolge van deze druk er roostermatig problemen optreden?

6. Kunt u aangeven of de over de periode 2009-2011 nog in te vullen vier vacatures voor wijkagenten in het korps Limburg Noord, zoals aangegeven in uw eerdere antwoorden van januari, inmiddels zijn ingevuld?
Zo nee, is er zicht op het moment dat deze invulling wel plaats zal vinden?
Hoeveel van deze vier nieuwe wijkagenten worden als aanvulling werkzaam binnen de gemeente Venlo?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop

 


 
Lees ook:

 

U bent hier