h

Nieuws uit 2007

5 februari 2007

Politiek prinselijk gedoedel

dreespan JocusOngelooflijk dat vastelaovesvereiniging Jocus met zo'n politiek getint trio aan durven komen zetten. Twee wethouders die elkaar in de armen sluiten: oud en nieuw rechts, samen op het bordes.
Wethouder Cultuur ‘tsaar’ Peter Freij is nu niet alleen politiek de baas van Venlo, maar ook op joeksniveau. En wethouder financiën Mark Verheijen loopt ook hierin nog steeds achter hem aan.

Lees verder
2 februari 2007

"Ouderen vormen geen probleem, maar hebben een probleem"

Wouter Bos ging de verkiezingen in als ‘de man die de AOW wil aanpakken’. Een beetje sneu is dat wel, vindt Ab Wissingh, financieel specialist en bestuurslid van de SP Venlo. Het waren juist CDA en VVD geweest die de afgelopen jaren miljarden bezuinigingen hebben doorgedrukt ten koste van ouderen. “Er is schaamteloos misbruik gemaakt van het vergrijzingsspook. Het nieuwe kabinet (met PvdA) gaat hiermee door.”

Lees verder
2 februari 2007

SP stelt vragen over mogelijke sloop Bondsgebouw en Nedinsco

Rol van woningcorporaties in het geding!
De Socialistische Partij Venlo wil van het College van Burgemeester en Wethouders weten of zij voornemens zijn een sloopvergunning te verstrekken aan Woningstichting Venlo-Blerick voor het Bondsgebouw aan de Herungerstraat te Venlo en het Rijksmonument Nedinsco. Hierover schreef de partij gisteren een open brief. Ook vraagt de partij het College om een standpunt in te nemen over de maatschappelijke rol van woningcorporaties.

Lees verder
31 januari 2007

"PvdA hypocriet met onderzoek onderwijshervormingen"

stoelenDe PvdA-fractie in de Tweede Kamer stelt een parlementair onderzoek voor naar de onderwijshervormingen, die sinds midden jaren '90 werden doorgevoerd. De PvdA wil weten waarom de hervormingen, in de praktijk steeds op bezwaar stuiten van leraren, leerlingen en ouders. SP-afdelingsvoorzitter Vervoort: "Ik verdenk de PvdA van hypocriet gedrag".

Lees verder
27 januari 2007

NU SP, nu zeker!

NU ZEKER SPOp 7 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Het CDA sloot de SP uit, de PvdA schoof aan bij het CDA, samen met CU.
Maar velen lieten bij de Tweede Kamerverkiezingen weten dat het menselijker en socialer moet in ons land. Zij willen geen Balkenende IV.

Lees verder
26 januari 2007

Klavertje 4

klavertje vierAls het aan GroenLinks Venlo ligt, dan komen de tuinbouwgebieden Siberië (Maasbree) en Californië (Horst aan de Maas) bij de gemeente Venlo. Volgens de raadsfractie van GL verloopt de besluitvorming rondom Klavertje 4 te traag, en is het tijd voor een discussie over de slagkracht rond Klavertje 4.

Lees verder

Pagina's

U bent hier