h

Klavertje 4

26 januari 2007

Klavertje 4

klavertje vierAls het aan GroenLinks Venlo ligt, dan komen de tuinbouwgebieden Siberië (Maasbree) en Californië (Horst aan de Maas) bij de gemeente Venlo. Volgens de raadsfractie van GL verloopt de besluitvorming rondom Klavertje 4 te traag, en is het tijd voor een discussie over de slagkracht rond Klavertje 4.

Klavertje 4 is een initiatief van een viertal gemeenten (Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum en Venlo) en bedrijven, met als doel om activiteiten te concentreren.
Aangezien de meeste projecten die uit Klavertje 4 voortvloeien zeer grootschalig zijn, is de SP altijd kritisch geweest over Klavertje 4.

We vinden dat er geen ruimte is voor nieuwe grootschalige glastuinbouw en varkensflats. De komst van nieuwe (grote) bedrijven heeft tot gevolg dat de kleine en middelgrote boeren hun bedrijf wel kunnen sluiten en het open gebied steeds verder wordt volgebouwd.
Daarnaast is het nog maar de vraag of alle nieuwe projectvestigingen, de regio op lange termijn economisch zullen versterken. Landen als India, China en Brazilië zijn op dit moment in opkomst. Het is twijfelachtig of we de concurrentie aan kunnen gaan met landen waar veel meer ruimte is en de lonen lager liggen.

Als het aan de SP ligt wordt er juist geïnvesteerd in kleinschalige en duurzame landbouwprojecten in deze regio. Hierdoor krijgen de boeren met een klein tot middelgroot bedrijf weer een kans, kan er werk gemaakt worden van biologische landbouw en kunnen boeren hun verantwoordelijkheid nemen in het beheer van het (cultuur-) landschap.

De afgelopen jaren hebben we de Venlose afdeling van GroenLinks weinig gehoord over projecten zoals Klavertje 4 en de Floriade. Gezien het gedachtengoed van de partij hadden we gehoopt dat deze partij zich kritisch zou opstellen. Als we de uitspraken horen over meer slagkracht, dan hebben we als SP de indruk dat GroenLinks in Venlo alle ontwikkelingen rondom Klavertje 4 juist verder wil versterken.

Gelukkig zijn wij en de collega’s van de Horster SP, wél kritisch als het gaat om dit soort projecten.

Dat GroenLinks lijkt te verworden tot ‘Blauw Rechts’, is langzaam aan wel duidelijk. Van het oorspronkelijk heldere milieukritische geluid, hoor je nu niet meer dan een meefluisteren met het midden. Spijtig om te zien hoe een linkse partij langzaam tenonder gaat. Juist nu die kant van het politieke veld zo hard nodig is.

Maar nog veel erger is het gedachtengoed over de mega-agricultuur dat nu opgeld doet. Onze regio i­s opgebouwd uit, en dankt haar bestaan aan, kleinschaligheid en de daarmee samenhangende diversiteit.
Mono gerichte megabedrijven zijn hier niet levensvatbaar, dan met behulp van velerlei langdurige kunstgrepen.

Daarbij is de macro-economische tegendruk vanuit andere continenten zo groot dat de bedrijven het ook met de kunstgrepen op termijn niet zullen redden. Behalve het investeringsverlies -da’s jammer voor de investeerders en de te ontslane werknemers- is er dan vooral ook een mega verlies van natuur, kleinschaligheid, leefbaarheid en mogelijkheden voor individuen.

Ook al is Venlo nu een stad, haar oorsprong vind ze in veel kleine kernen. Venlo, Tegelen, Belfeld, Blerick, Hout-Blerick, Boekend, een stuk Grubbenvorst en een stuk Sevenum.
Het was beter als er niet alleen naar de toekomst, maar ook nu en dan naar het verleden werd gekeken. Om te zien waar je écht vandaan komt… En vandaar de juiste toekomst te bepalen.

tekst: Thijs Coppus en Peter van Raaij

U bent hier