h

SP stelt vragen over mogelijke sloop Bondsgebouw en Nedinsco

2 februari 2007

SP stelt vragen over mogelijke sloop Bondsgebouw en Nedinsco

Rol van woningcorporaties in het geding!
De Socialistische Partij Venlo wil van het College van Burgemeester en Wethouders weten of zij voornemens zijn een sloopvergunning te verstrekken aan Woningstichting Venlo-Blerick voor het Bondsgebouw aan de Herungerstraat te Venlo en het Rijksmonument Nedinsco. Hierover schreef de partij gisteren een open brief. Ook vraagt de partij het College om een standpunt in te nemen over de maatschappelijke rol van woningcorporaties.

De SP wil weten of het wenselijk is dat deze zich van sociaal-verhuurder meer en meer ontwikkelen tot marktpartijen die met huurgelden grootschalige bouwprojecten financieren. Dit terwijl er volgens de SP nog steeds veel huurwoningen zijn die dringend aan een opknapbeurt toe zijn. Daarnaast doet de SP een klemmend beroep op het college om niet op voorhand af te koersen op sloop van cultuurhistorische of markante gebouwen, maar ze zo veel mogelijk te behouden voor het nageslacht. Ook als dit niet winstgevend is.

BondsgebouwDe snelle conclusies die ogenschijnlijk getrokken zijn in het geval van het Nedinsco-complex en Bondsgebouw, doen geen recht aan de lange historie en betekenis van deze gebouwen voor veel stadsgenoten. De SP vindt daarom ook dat het onlangs door de gemeente aangekochte Kazerneterrein in Blerick een herbestemming moet krijgen die recht doet aan de historie ervan. Ook wijlen CDA-wethouder Frans Wolters was hier een fel pleitbezorger van en onlangs wees ook stadshistoricus Mariet Verberkt op de waarde van dergelijke panden en complexen. Ook zij deed een klemmend beroep om het Bondsgebouw te behouden en zette vraagtekens bij de rol van de woningcorporaties.


Bekijk hier de open brief aan het College van B&W.


U bent hier