h

"Ouderen vormen geen probleem, maar hebben een probleem"

2 februari 2007

"Ouderen vormen geen probleem, maar hebben een probleem"

Wouter Bos ging de verkiezingen in als ‘de man die de AOW wil aanpakken’. Een beetje sneu is dat wel, vindt Ab Wissingh, financieel specialist en bestuurslid van de SP Venlo. Het waren juist CDA en VVD geweest die de afgelopen jaren miljarden bezuinigingen hebben doorgedrukt ten koste van ouderen. “Er is schaamteloos misbruik gemaakt van het vergrijzingsspook. Het nieuwe kabinet (met PvdA) gaat hiermee door.”

Nu een coalitie van CDA, PvdA en CU zo goed als gevormd is, lekken ook de toekomstplannen van dit nieuwe kabinet uit. Niet iets om gelukkig van te worden. Zo kondigde de media vandaag aan dat stoppen met werken voor je 65e nu wordt afgestraft. Het komende kabinet heeft maatregelen aangekondigd om iedereen die eerder stopt met werken, vanaf zijn 65e jaar extra belasting te laten betalen voor elk jaar dat men eerder is gestopt. Dit zou gaan gelden voor iedereen die een pensioen krijgt van € 15000,- per jaar of meer. Dat veel 55-plussers het bedrijf uitgewerkt worden met reorganisaties of de flexibiliteit niet meer hebben om in het ‘stress-systeem’ mee te draaien, interesseert de overheid schijnbaar niets. Ook aan het feit dat er voor veel ouderen helemaal geen werk is te vinden omdat men te oud of te duur wordt bevonden, gaan de nieuwe regeringspartijen voorbij.

Men wordt met de aangekondigde maatregel dus dubbel gestraft: eerst onvrijwillig werkloos tot aan je 65e en daarna gedwongen worden om over die gemiste jaren belasting te betalen. “De contouren van het kabinet Balkenende IV stemmen mij niet erg hoopvol. Het is schandalig hoe wij als ouderen behandeld worden. Wordt de AOW welvaartvast, zoals de SP wil, of kleden we deze broodnodige voorziening ook verder uit? Er wordt schaamteloos misbruik gemaakt van het vergrijzingsspook!, aldus Ab Wissingh.

De nieuwe regering zou er volgens hem goed aan doen om juist een positief signaal af te geven en leeftijdsdiscriminatie af te keuren inplaats van het met een dergelijke maatregel in de hand te werken. Veel 55-plussers die nu werkloos thuis zitten willen dolgraag aan een baan geholpen worden, terwijl telkens blijkt dat het bedrijfsleven hier anders over denkt. Een uitgelezen kans voor het kabinet om juist dáár iets aan te doen!

Ab Wissingh (57), is pensioenconsulent en fiscaal en financieel adviseur. Hij is algemeen bestuurslid van de SP Venlo, oud-bestuurslid van voetbalclub SV Blerick, lid van de Stichting Geen Twee Snelwegen en lid van de Blerickse Belangenvereniging.

Het verkiezingsprogramma over ouderen
Het Ouderenplatform van de SP

U bent hier