h

Debat armoede zeer succesvol

12 juni 2006

Debat armoede zeer succesvol

Op vrijdag jl. organiseerde de SP Venlo een discussie avond over armoede. De avond werd, ondanks het goede weer en de aftrap van het WK voetbal, druk bezocht. Gastsprekers waren Jan de Wit (Tweede Kamer), Raf Janssen (wethouder Helden), Ellen Quanten (directrice Doortocht) en Ramon Terstroote (wethouder Venlo).

Aan de hand van een viertal stellingen gingen gastsprekers met elkaar en met het publiek in de zaal in discussie. Met name de eerste stelling, een recente uitspraak van VVD’er Mark Verheijen dat armoede geen inkomensprobleem is, maar een uitgavenprobleem, zette de toon van de avond. Armoede heeft wel degelijk te maken met te weinig inkomen.


Verrassend waren de vele reacties vanuit de zaal: de aanwezigen waren zeer actief betrokken bij het debat. Onmacht, emotie, onbegrip voor de oneerlijke verdeling van welvaart, boosheid over het kortzichtig toepassen van regels bij de Sociale Dienst, kwamen allemaal aan bod.


In zeer goede aarde viel de oproep van Raf Janssen om een sociale beweging in gang te zetten als tegenwicht voor het neoliberale beleid: armoede hoeft niet. Weliswaar hebben gemeenten zich te houden aan landelijke wetgeving, maar op lokaal niveau kan met veel creativiteit en met menselijke maat veel gedaan worden om armoede te bestrijden, bijvoorbeeld door fiscale kwijtscheldingen, betere informatie verstrekken waar mensen recht op hebben, enz.


Aan het eind van de discussie overhandigde de SP een lijst van aanbevelingen aan wethouder Ramon Terstroote. In deze lijst zijn een aantal praktisch toepasbare oplossingen opgenomen die het armoede probleem in Venlo (want dat is er wel degelijk) kunnen bestrijden.
Wethouder Terstroote zegde toe hier serieus naar te gaan kijken en nodigde de SP uit om over de inhoud verder van gedachten te wisselen.

SP Venlo komt met aanbevelingen na armoede debat
SP Venlo organiseerd armoede debat

U bent hier