h

SP Venlo komt met aanbevelingen na armoede debat

12 juni 2006

SP Venlo komt met aanbevelingen na armoede debat

In het kader van de WWB die staat voor zowel WERK als BIJSTAND, en waarvan we in de uitoefening mogen verwachten dat er maatwerk geleverd wordt: zou SP Venlo een aantal aanbevelingen willen doen:

 • 1. Bij aanvraag van een uitkering niet afwachten of mensen een voorschot aanvragen, maar een voorschot verstrekken, veel mensen weten dit niet en wachten 8 weken op een beslissing, zonder enige reserve te hebben.
 • 2. Verstrek niet alleen bijzondere bijstand aan gezinnen en alleenstaande ouders, bijvoorbeeld daar waar mensen afgesloten zijn van stroom en gas, maar breidt dit uit, want ook voor alleenstaanden vormt het afgesloten zijn ban gas en licht een zelfde probleem.
 • 3. Iedere klant wijzen op zijn rechten, er wordt nog te veel van plichten uitgegaan. Laat het de verantwoordelijkheid van de bijstandswerker zijn om bij de jaarlijkse hercontrole na te gaan of de klant van alle mogelijkheden gebruik gemaakt heeft: bijzondere bijstand; langdurigheidtoeslag; minimabeleid; heffingskortingen; kwijtschelding, etc.
 • 4. Verwijs mensen door naar een reïntegratiebedrijf dat aansluit bij de klant i.p.v. bij de overeenkomsten die de gemeente met de verschillende bedrijven gesloten heeft, ook hier is maatwerk geboden. Nog te veel komen mensen bij de “C Club” terecht, die een eenheidsworst aanbiedt aan al die verschillende mensen.
 • 5. Creëer de functie van ouderenwerker binnen de sociale dienst, zodat ook deze groep optimaal de voordelen van de voorliggende voorzieningen kan hebben. Vooral stille armoede zal hierdoor te ondervangen zijn.
 • 6. Laat werk ook volwaardig werk zijn: hou meer rekening met de beperkingen van mensen, nog te veel wordt er uitgegaan van: wat goed is voor de een is ook goed voor de ander. Maak maatwerk tot motto.
 • 7. Sta mensen met een uitkering te woord als volwaardige mensen, en pas de correspondentie aan, zodat mensen begrijpen wat er staat en weten wat er van hen verwacht wordt.
 • 8. Bij overschrijding van een termijn, is het voorbeeld van Venray zeer zeker navolgbaar: biedt je verontschuldiging aan middels een excuusattentie, daarmee stel je voor jezelf een doel en voorkom je dat de burger het gevoel heeft dat er alleen maar plichten voor hem zijn en niet voor de overheid.
 • 9. Maak kwijtschelding categoriaal voor die groepen die een WWB AOW WAO ANW ontvangen. Dit levert de gemeente zeer zeker een besparing op in personele kosten.
 • SP Venlo komt met aanbevelingen na armoede debat
  SP Venlo organiseerd armoede debat

  U bent hier