h

SP laaiend op Duitse overheid: Duitse A74 veroorzaakt wél overlast

14 juni 2006

SP laaiend op Duitse overheid: Duitse A74 veroorzaakt wél overlast

Zuiderbrug over de Maas bij Blerick
Zoals bekend is de aanleg van snelweg A74 via de Plateauvariant tussen Venlo en Tegelen nog steeds een heikel punt. Al ruim 1,5 jaar wordt een definitieve beslissing hierover telkens weer uitgesteld vanwege verwachte overschrijdingen van de luchtverontreiniging. In Duitsland echter gaan de procedures voor de aanleg van de A74 (daar A61) gewoon door. Vorig jaar juni konden Nederlandse staatsburgers bezwaar aantekenen tegen dit Duitse deel. Hierop struinde de SP afdeling Venlo met zelfgemaakte bezwaarschriften onder de arm de galerieën van de Molenbossenflats af om burgers de mogelijkheid te geven om bezwaar aan te tekenen. De SP haalde toen 207 bezwaarschriften op. Er zijn in totaal 287 Nederlandse bezwaarschriften tegen de Duitse A74 ingediend.

Als reactie op de bezwaarschriften schrijft de Duitse overheid nu dat inwoners van Blerick geen direct belanghebbende zijn om bezwaar aan te tekenen omdat zij geen hinder zullen ondervinden van het Duitse deel van de snelweg. Bijna alle bezwaarpunten (8 van de tien) zijn dan ook zonder commentaar afgewezen. De andere twee punten worden na enig commentaar ook afgewezen. De SP Venlo is hier niet over te spreken en roept alle bezwaarmakers op om bij de hoorzitting volgende week dinsdag aanwezig te zijn: “dat men in Duitsland haast wil maken met de aanleg is begrijpelijk, maar dat men ontkent dat inwoners van Blerick, Tegelen en Venlo ook met het Duitse deel gedupeerd worden vinden wij ronduit schandalig. Men maakt zich hier terecht zorgen om de gezondheid in de woonomgeving. In Nederland staat de A74 immers nog steeds ter discussie. Dergelijke reacties uit Duitsland zijn dan ook erg onbegrijpelijk en zeer ongepast.” aldus woordvoerder Erik Manders van de SP Venlo. “Dit hoeven we niet te accepteren. Wij roepen alle bezwaarmakers op om mee te gaan naar de hoorzitting in Nettetal volgende week.”

Belangstellenden kunnen zich melden bij de SP door contact op te nemen met organisatiesecretaris Erik Manders

U kunt hier het ingediende bezwaarschrift bekijken.
Dossier A74

U bent hier