h

Nieuws uit 2022

19 februari 2022

Scholing Politieke Basisvorming

We beginnen weer met opleidingen om onze socialistische principes beter te begrijpen en uit te kunnen dragen. Dit doen we op drie avonden in maart, waar we bijgepraat worden over onze ideologie, standpunten, kritiek en oplossingen. Lees verder
18 februari 2022

THEMABIJEENKOMST VANAVOND WORDT VERPLAATST VANWEGE DE STORM!

Nu gooit niet Corona maar storm Eunice helaas roet in het eten… Vanwege de storm hebben we, vanwege ieders veiligheid, besloten om de themabijeenkomst te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Hierover volgt spoedig nadere informatie.

Lees verder
10 februari 2022

Onduidelijke drinkontheffing Huizen van de Wijk

Het schijnt dat er afgelopen jaar ineens door de gemeente voor alle ‘Huizen van de Wijk’ een verbod is uitgegaan voor het schenken van licht alcoholische dranken bij activiteiten of evenementen. Terwijl er voor eenmalige bijeenkomsten wel een vergunning daartoe afgegeven werd. Een van de buurthuizen trok aan de bel omdat ze haar activiteiten gaat staken door deze onduidelijkheid. De SP heeft om opheldering gevraagd.

Lees verder
7 februari 2022

Jongeren Perspectief Fonds van start

Eindelijk kunnen ook de jongeren in Venlo met schulden terecht voor hulp. Jongeren die nu tussen wal en schip vallen omdat zij niet in aanmerking komen voor reguliere schuldhulpverlening.

Lees verder
3 februari 2022

Werk en toch geldzorgen? (GEANNULEERD)

Op vrijdag 18 februari organiseren we een avond over werk en inkomen. Een ervaringsdesundige vertelt over de ervaringen van bijstand naar werk. Onze wethouder Alexander Vervoort en Kamerlid Bart van Kent vertellen over de uitdagingen in de wetgeving waar zij tegenaan lopen, en wat gemeente, provincie en Rijk daaraan kunnen doen.

Lees verder
1 februari 2022

Denktank: Wat nu en hoe? (vervolg)

Foto: onbekend
Eind november jl. besloot de ledenvergadering dat we in maart niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar we de komende vier jaar onze afdeling gaan versterken, zodat we in 2026 weer met de verkiezingen in Venlo kunnen meedoen. Daar moeten we met z’n allen de schouders onder zetten. Afgelopen december bespraken we enkele concrete punten voor het 'hoe nu verder'. Op 8 februari is daarop een vervolg met 'wie gaat wat doen'. Lees verder

Pagina's

U bent hier