h

Jongeren Perspectief Fonds van start

7 februari 2022

Jongeren Perspectief Fonds van start

Eindelijk kunnen ook de jongeren in Venlo met schulden terecht voor hulp. Jongeren die nu tussen wal en schip vallen omdat zij niet in aanmerking komen voor reguliere schuldhulpverlening.

 

De gemeente heeft bekend gemaakt te starten met de JPF-aanpak. Dit doet ze samen met onder andere het landelijke netwerk, banken en de lokale welzijnsorganisatie Incluzio Sociale Basis die onder meer de trajectbegeleiding en budgetcoaches en jongerencoaches gaat inzetten.

 

 

Sinds 2019 heeft SP-raadslid Angelique Weingarten zich ingezet om het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) in Venlo mogelijk te maken. Dit deed zij samen met PvdA-raadslid Mohamed Addarrazi, waarmee ze het initiatiefvoorstel “Van schuldenvrij tot zorgenvrij” schreef en in 2020 aan de raad van Venlo presenteerde. Het werd met grote meerderheid toen aangenomen (alleen PVV was tegen).

Sindsdien is de gemeente aan de slag gegaan met de voorbereidingen, onderzoeken en zoeken naar partners om het JPF mee op te zetten, jongeren aan te dragen en de begeleiding te regelen. Nu is het dan eindelijk zo ver en is het JPF in Venlo gestart.

 

Angelique Weingarten: “Superblij ben ik. Een initiatief dat ik samen met de PvdA en onze SP-wethouder heb opgezet wordt nu werkelijkheid. Met het JPF gaan we veel jongeren uit de financiële ellende helpen en hun leven weer op de rit krijgen.”

“Het Jongeren Perspectief Fonds gaat niet alléén om de schulden. Het is een integrale aanpak, alle leefgebieden komen aan bod, schulden worden gesaneerd in ruil voor werk of een opleiding. Daarmee voorkomen we dat er nieuwe schulden ontstaan, nemen we geldstress weg en krijgen jongeren weer zicht op een financieel gezonde toekomst en een eigen inkomen.”

 

Jongeren (18-27 jaar) die buiten de reguliere schuldhulp vallen kunnen zichzelf melden bij het JPF-loket of worden aangemeld door hulpverleners. Het traject om schuldenvrij te worden is niet vrijblijvend, er wordt ook iets verwacht van de jongeren zelf. De jongeren worden standaard begeleid door een trajectbegeleider en een schuldenbegeleider.

 

Weingarten: “Een traject duurt 36 maanden en bestaat uit verschillende fases, startend met de screening (waarbij de kansen bekeken worden) via een intake naar een plan van aanpak (maatwerk). Vervolgens toeleiding naar werk of opleiding. Met een intensieve begeleiding waarna afbouw en nazorgperiode bij anderhalf tot twee jaar begint.”

“Op die manier weten jongeren waaraan ze beginnen en waar ze naartoe gaan, een schuldenvrij bestaan met nieuwe toekomstplannen. Gaaf dat de SP daaraan kan bijdragen doordat we met het voorstel voor dit JPF kwamen.”

 

Volgens het Nibud heeft 37% van de MBO-studenten van 18 jaar of ouder schulden en één op de vier betalingsachterstanden. Van de MBO-studenten geeft 15% zelf aan problematische schulden te hebben.
Een specifieke aanpak voor schulden voor jongeren die geen gebruik kunnen maken van de reguliere schuldhulpverlening blijkt dus noodzakelijk. In verschillende steden in Nederland gebruikt men al het Jongeren Perspectief Fonds, en met succes.

 

Bekijk ook:

U bent hier