h

Onduidelijke drinkontheffing Huizen van de Wijk

10 februari 2022

Onduidelijke drinkontheffing Huizen van de Wijk

Het schijnt dat er afgelopen jaar ineens door de gemeente voor alle ‘Huizen van de Wijk’ een verbod is uitgegaan voor het schenken van licht alcoholische dranken bij activiteiten of evenementen. Terwijl er voor eenmalige bijeenkomsten wel een vergunning daartoe afgegeven werd. Een van de buurthuizen trok aan de bel omdat ze haar activiteiten gaat staken door deze onduidelijkheid. De SP heeft om opheldering gevraagd.


 

In een brief aan de gemeenteraad kwam naar voren dat voor Bewoners voor Bewoners Annakamp/ Zonneveld en voor Sundish Kookgroep Zonneveld er in het Huis van de Wijk in het Blerickse Annakamp geen ontheffing wordt verleend voor het schenken van zwak alcoholische dranken bij haar evenementen voor ouderen.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Die brief en de reactie vanuit de gemeente verschaffen onvoldoende duidelijkheid. Kennelijk speelt deze kwestie al vele maanden. In september werd er bij de vergunning nog een ontheffing afgegeven voor een buurtfeest, maar op de vraag om vaker iets voor ouderen te mogen organiseren, kregen de buurtcomités na veel heen en weer gevraag uiteindelijk een “nee” te horen.”

 

Terwijl het de ene keer werd toegestaan mogen bij de 14 geplande andere evenementen de senioren geen biertje of wijntje drinken.

“Waarom mag het de ene keer wel en de andere keer niet? Zou toch jammer zijn wanneer activiteiten voor ouderen geen doorgang kunnen vinden vanwege de onduidelijkheid die de gemeente brengt.”, aldus Angelique Weingarten.

“Om die reden stelt de SP raadsvragen aan het gemeentebestuur. Binnen dertig dagen moeten onze vragen beantwoord zijn. Hopelijk komt er dan duidelijkheid of de ouderen ‘droog’ moeten staan of dat er toch zwak alcoholische dranken bij de evenementen geschonken mag worden.”

 

U bent hier