h

SP-leden kiezen kandidatenlijst, Alexander Vervoort is lijsttrekker

1 juli 2009

SP-leden kiezen kandidatenlijst, Alexander Vervoort is lijsttrekker

stemmen potlood Dinsdagavond 30 juni kozen de SP-leden woonachtig in de gemeenten Venlo en Arcen&Velden de lijsttrekker en overige kandidaten voor de kieslijst waarmee de partij deel neemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2009.

De definitieve kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

kandidatenlijst GR 2009

Lijsttrekker Alexander Vervoort: “Met deze groep mensen gaat de SP het verschil maken. Alex 18-5-2008 We willen laten zien dat we niet alleen lef en durf hebben maar ook de verantwoording willen en kunnen nemen. De SP gaat voor een nieuw-Venlo van hoop en nieuw optimisme, een gemeente die oog heeft voor de mensen in de buurten. We hebben een duidelijke visie voor ogen van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit; kernbegrippen voor een beter en socialer Venlo.”


Verslag van de ledenvergadering:

In Grand café de Maagdenberg in Venlo, verzamelen zich SP-leden voor een belangrijke ledenvergadering. Op de agenda staat namelijk het kiezen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van november. Sef Derkx is wederom bereid gevonden om de avond op de voor hem zo bekende en authentieke manier aan elkaar te praten.

Ton-Heerschop Na de openingswoorden van Sef en zijn warme welkom is het woord aan organisatiesecretaris Ton Heerschop. In een kort betoog schetst hij de ontwikkelingen van de afdeling in de afgelopen jaren. Van het niet mee kunnen doen in 2006 vanwege onvoldoende geschikte en geschoolde mensen tot weer op poten krijgen van de afdeling en de enorme hoeveelheid energie die er door de leden is ingestoken. Ook komt aan bod dat iedere zichzelf respecterende partij altijd de afweging moet maken of zij voldoende geschikte mensen heeft om deel te nemen aan verkiezingen. In 2006 was voor de SP het antwoord 'nee', in januari 2009 was het antwoord duidelijk 'ja'. Ton geeft ook aan dat juist nu de SP geen minuut te laat meedoet aan de verkiezingen en we de arrogantie van de macht stevig zullen aanpakken.

Na deze inleiding is het woord aan afdelingsvoorzitter Alexander Vervoort. In het kort geeft hij aan wat de afgelopen zes maanden allemaal de afdeling heeft bezig gehouden. Hij somt op: wijkbezoeken, Europese verkiezingscampagne, AED’s in Arcen en Venlo, Essent, Bondsgebouw, Nedinsco, A74, homo-emancipatiebeleid, MGG logo behoud van Fokus-woningen, postbodes, Maaspoort, Ziggo, rangeerterrein, Maasboulevard, VVV-stadion, Polencamping, kermisrel in Arcen, acties voor een fatsoenlijk sociaal plan bij MGG, en dan vergeten we er nog een boel!

Na deze verantwoording van het afdelingsbestuur worden de aanwezige kandidaten door Sef gevraagd naar voren te komen. Zij leggen kort uit op welke plaats ze staan en wat ze wensen dat de SP over vier jaar in Venlo heeft waargemaakt. Sommige zijn bescheiden en hopen op kleine dingen, andere voorzien grootsere zaken zoals een fractie van twintig zetels bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dit laatste is natuurlijk een kwinkslag maar het geeft ook het goede gemoed van de ploeg die kandidaat is aan.

stemmen

Na deze leuke en vooral informele presentatie volgt de procedure rondom de stemmingen. Er zijn door de aanwezige leden op het laatste moment twee wijzigingsvoorstellen ingebracht. Deze worden gezien het late tijdstip van indiening in een schorsing door het bestuur besproken en beide met een negatief advies voorgelegd aan de ledenvergadering. Deze stemt beide voorstellen af waarmee de concept-kandidatenlijst als geheel wordt voorgelegd aan de aanwezige leden.

Na deze ronde van wijzigingsvoorstellen is het tijd voor de stemronde over de kandidaten op de lijst. Vanuit de leden die geen plaats op de lijst hebben en die geen bestuurslid zijn stellen Huub Trienekes, Annie Schouren en José Venhorst zich beschikbaar voor de kiescommissie van vanavond. Nadat iedereen de stemmen heeft kunnen uitbrengen op de kandidaten start deze commissie met haar werk van stemmen tellen.

30-6-2009 stemcie ALV De drie leden van de tijdelijke stemcommissie José, Annie en Huub (v.l.n.r.). Op de achtergrond avondpresentator en lijstduwer Sef Derkx.

Uit de uitslag blijkt dat alle gekandideerde leden met ruime cijfers zijn gekozen en daarmee is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen compleet en definitief. Met deze 30 mensen gaat de SP de campagne in en hopelijk de komende jaren met een grote fractie zitting nemen in de gemeenteraad.

alex2003 De voor de eerste plaats gekozen Alexander Vervoort mag in zijn nieuwe rol als lijsttrekker het laatste woord doen. Hij geeft in zijn betoog de waarschuwing af dat er behoorlijk met modder zal worden gesmeten tijdens de campagne: “Maar wie met modder gooit verliest grond.” De SP zal met goede alternatieven komen om de koude kille wind van minder menselijkheid en minder solidariteit te keren. De SP sluit geen mensen uit maar gaat juist uit van de kracht van mensen. Als afsluiting geeft hij mee dat er 1 ding zeker is: de SP gaat deze verkiezingen winnen!

25-6-2009: Concept-kandidatenlijst voor de verkiezingen gereed

U bent hier