h

Red onze postbodes!

12 maart 2009

Red onze postbodes!

logo Red de postbode Op dinsdag 17 maart aanstaande debatteert de Eerste Kamer over de vermarkting van de Postwet. Deze wetsaanpassing leidt ertoe dat de postmarkt per 1 april wordt opengegooid, dat de postbodes er 15% op achteruit gaan en dat er de komende jaren keihard kan worden geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Dat is onacceptabel!

Stuur nu een mail aan Eerste-Kamerleden met een oproep om de postbodes te steunen. Op de actiewebsite staat een voorbeeldbrief die u kan gebruiken. Maar vergeet ook niet zelf je ideeën over deze onzalige liberalisering te mailen! Hoe persoonlijker het protest, des te minder makkelijk de Eerste-Kamerleden dit kunnen negeren.

Elke liberalisering ofwel het aan "de markt" overlaten van voorzieningen heeft tot nu toe alleen voor verslechteringen geleidt. Gouden bergen werden er beloofd; het zou allemaal goedkoper worden door de toenemende concurrentie en iedereen zou er op vooruit gaan. Intussen zien we echter dat concurrenten elkaar kapot vechten om de laagste prijs en er daardoor ontslagen vallen. Ook zien we dat concurrerende bedrijven met elkaar prijsafspraken maken maar hun diensten worden er niet goedkoper op, eerder duurder! En de postbodes? Die worden gedwongen om tegen een lager uurloon te werken, werk in te leveren tegen goedkopere postbestellers en studenten, en moeten tegen stukloon gaan werken (per brief of pakket betaald).
Ook krijgt de SP heel veel klachten van TNT waar managers hun personeel op DDR-wijze in de gaten houdt en elke stap registreert. Zo is er een cultuur op de werkvloer ontstaan van wederzijds wantrouwen en pesterijen. En dat in Nederland: niet normaal!

Actie postbodes Sharon Gesthuizen SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen betuigt haar solidariteit.

Vorig jaar heeft de SP kunnen bereiken dat de verdere afbraak van de post in de koelkast verdween en postbodes hun salaris en arbeidsvoorwaarden behielden. Toen waarschuwden we al dat dit tijdelijk zou zijn en zie: juist in tijden van economische neergang en in tijden waarin het kapitalistische marktdenken haar desastreuze gevolgen bloot legt, gaat de Postwet vermarkt worden en gaat dit onze postbodes 15% van hun salaris kosten!

Steun daarom de postbodes en mail de leden van de Eerste Kamer waarom jij dit een slecht idee vindt. Doe het nu. We rekenen op uw steun!

Kijk voor e-mailadressen en een opzetje op: www.reddepostbode.nl/eerstekamer
PS: stuur deze mail vooral door aan alle postbodes en andere geïnteresseerden die u kent!

Actiewebsite Red De Postbode
28-5-2008: Zonder actie toch CAO-resultaat voor postbodes!

U bent hier