h

Nedinsco: wat is waar?

17 februari 2009

Nedinsco: wat is waar?

Nedinsco De SP volgt altijd zeer kritisch de stappen van woningbouwverenigingen. Dat doen we landelijk en dat doen we lokaal. De woningcorporaties weten dit en dit kan af en toe leiden tot een wat schurende verhouding, maar zoals in veel gevallen geeft wrijving ook vaak glans.

Zo hebben wij regelmatig contact met de lokale woningbouwcorporaties Antares en Venlo-Blerick. Met bijzonder veel plezier gaven wij deze laatste een compliment over de wijze waarop het Bondsgebouw behouden kon blijven. De toezegging had de SP al gehad, maar dat Venlo-Blerick het waar gaat maken is helemaal prachtig. Daarbij de kanttekening dat tussen plan en uitvoering vaak een jaar zit vanwege allerlei procedures die doorlopen moeten worden.

En nu zien we dat Venlo-Blerick ook aan de gang gaat met Nedinsco, het uit de jaren 1920 daterende Rijksmonument is een 'zorgenkindje' met een ongewisse toekomst waarover de SP zich al jaren druk maakt. Uit de media vernamen we dat de Nedinscotoren en de machinehal behouden blijven (het witte gedeelte) en dat men daar een bedrijfsmuseum en tussen de 25 starterswoningen binnen de huurtoeslagnorm in wil realiseren. Dat de andere later bijgebouwde delen misschien moeten worden gesloopt is ontzettend jammer maar ook een minder groot verlies dan dat het 'witte gedeelte' aangetast zou worden. Al lopen er nog enkele onderzoeken de komende maanden naar wat wel en niet mogelijk is, en wat dus definitief behouden kan blijven met plannen voor een toekomstige invulling. De Woningstichting vraagt zichzelf af “wat kun je nog behouden, wat is mogelijk, hoeveel geld moeten we extra bijleggen bovenop de bijna 7 miljoen euro?”

Nedinsco 2

Als SP zijn we blij dat het karakter van dit historisch en beeldbepalend gebouw langs de Maas behouden kan blijven en we zijn ronduit verheugd dat er misschien een museum in komt over de geschiedenis van het bedrijf Nedinsco, zeker gezien de moeilijke invulling van de toren en de hoge kosten om het te laten voldoen aan de hoge (woon)eisen van deze tijd.
Voor woningcorporaties is het behouden van 'antiek erfgoed' zelden winstgevend en vaak lastig om er een nieuwe bestemming aan te geven. We zijn dan ook blij wanneer corporaties een poging wagen, zeker omdat in de afgelopen 30 jaar veel historisch belangrijke panden rücksichtslos zijn gesloopt.

We hebben natuurlijk niet op onze regionale zuurpruim Hubert B, gerekend... Hubert is onze lokale lintjesdoorknipper en glasjesheffer. En toegegeven, als voorzitter van de gemeenteraad doet hij het vaak niet slecht. Maar vandaag moest er weer eens een narrige reactie uit naar Woningstichting Venlo-Blerick. Het was allemaal “niet elegant” wat de corporatie gedaan had. Dit nieuws nu naar buiten brengen, want Venlo wil nog een second opinion.

Nadat we zelf even een belronde gepleegd hebben blijkt het allemaal een stuk genuanceerder te liggen. Waarom reageert Bruls zo geprikkeld? Heeft de gemeente slimme, betere ideeën of speelt op de achtergrond het conflict met projectontwikkelaar Vesteda waarin te vroeg toezeggingen zijn gedaan door de gemeente? Want tegen de Nedinscotoren wil Vesteda een toren aanbouwen met daarin luxe appartementen met een maandhuur tussen de 900 en 1300 euro! Daarnaast beroept Vesteda zich op het “concurrentiebeding” mbt het te realiseren WoonZorgComplex. De gemeente maakte afspraken met Vesteda waar ook Venlo-Blerick mee dingt in de ontwikkeling van het gebied en riep daarmee de problemen op zich af want een projectontwikkelaar wil snel en veel bouwen om het vervolgens snel te verhuren of verkopen voor de bedrijfswinst.

En dan is er nog die keiharde deadline van 31-12-2009 waarop er uiterlijk een bouwvergunning/ aanvraag moet liggen omdat anders de overeenkomst (met Vesteda) vervalt... Begrijpelijk dat alle partijen zich dan druk maken. De Woningstichting zegt desgevraagd “alleen een signaal afgegeven te hebben” met hun bericht in de krant afgelopen vrijdag.

Nedinsco 3

Bruls is dus gewoon de belangen van de gemeente aan het verdedigen en wil geen brokken want blijkbaar is de schatkist in Venlo bijna leeg. Maar waar het aan ontbreekt in deze is visie. Visie die Venlo-Blerick heeft ontwikkeld en waarbij zij een balans heeft gezocht in delen van de woningmarkt. Daarbij moeten we aantekenen dat datzelfde Venlo-Blerick oplossingen heeft aangedragen voor enkele monumentale panden. Wie kan daar moeite mee hebben? Burgemeester Bruls dus. Omdat hij niet bij machte is om een balans te zoeken tussen behoud van historie, balans tussen verschillende woonvormen en de afspraken uit 1995 met Vesteda.
Soms verlang je naar een oude western in Venlo waarbij de sheriff (met enige fantasie Bruls) de boef Vesteda bij de kladden pakt en de gemeentegrens over schopt. Waarna de belaagde burgerij in de vorm van Venlo-Blerick dankbaar het Nedinscoterrein kan opwaarderen zonder dubbele agenda!

Hoe dan ook willen we graag een compliment maken naar woningcorporaties die historisch besef, net als de SP, hoog hebben zitten. Immers is kennis van de geschiedenis een deur naar de toekomst, zeker als het gaat om het collectieve geschiedenis van de gemeente.

13-02-2009: Dagblad de Limburger: "Toren Nedinsco Venlo kan blijven"
08-10-2008: Toont de raad lef of hobbelt het opnieuw achter de mooie praatjes aan? (brief stadshistorica Mariet Verberkt)
02-02-2007: SP stelt vragen over mogelijke sloop Bondsgebouw en Nedinsco

U bent hier