h

Uitspraak rechter in kermisrel Arcen

25 april 2009

Uitspraak rechter in kermisrel Arcen

kermis In de rel rondom de illegale kermis op het Kerkplein zijn twee bewoners naar de rechter gestapt. Die deed gisteren uitspraak. De omwonenden wonnen maar kregen niet hun zin. De kermis is niet volgens de procedure verplaatst maar het is te laat om ze nog tegen te houden en dus mag ze onder bepaalde voorwaarden doorgaan.

    Door Peer van der Hout, SP-lid in Arcen

De rechtbank kwam tot haar besluit omdat het zo kort dag was dat de kermis al was opgebouwd en ze wilde de exploitanten niet opzadelen met nu te moeten afbreken. Van opnieuw opbouwen zou geen sprake meer geweest kunnen zijn dus heeft de rechter het volgende compromis gesloten: er dienen afvalbakken te worden geplaatst en muziek moet op bepaalde momenten uit (in ieder geval vanaf 11.00 uur 's avonds).

De zaak is echter dat de gemeente het juist hierop heeft laten aankomen door de inwoners op het allerlaatste moment te informeren zodat ze -evenals de rechter- voor een voldongen feit stonden. Juist dit is wat de Arcenaren in het verkeerde keelgat is geschoten!

De juridische stappen en de media-aandacht zijn mooie gelegenheden om het onbehoorlijke bestuur aan de kaak te stellen in de gemeente Arcen&Velden. Contractbreuk, de burger passeren en onmondig verklaren en als puntje bij paaltje komt diezelfde burger verantwoordelijk stellen voor als het mis zou gaan. Goh, dat zou de burger eens moeten doen, dan zijn de poppen aan het dansen!

kermis

Onderstaande gepeperde brief is vandaag door Peer van der Hout verstuurd:


Open brief aan de heer Tans, laatste burgemeester van Arcen en Velden.

Geachte heer Tans,

Ik voel de noodzaak om enkele feiten op een rij te zetten naar aanleiding van de gang van zaken omtrent de verplaatsing van de kermis naar het kerkplein.

Ten eerste: De gemeente (en u bent het gezicht van de gemeente) heeft contractbreuk gepleegd. Uw opmerking dat het contract “gedateerd” zou zijn doet daar niets aan af. Het woord 'nimmer' in de verklaring van de gemeente betekent gewoon nimmer, nooit dus. Dit woord kan men dus niet aanmerken als 'gedateerd'.

U wist dat hier moeilijkheden van zouden kunnen komen dus bent u gaan onderhandelen met het kerkbestuur en het kerkbestuur heeft een aantal mogelijkheden cq voorwaarden aangedragen waardoor het contract toch versoepeld zou kunnen worden.
Eén van de voorwaarden was dat u de omwonenden bijeen zou roepen om hun mening te horen want het kerkbestuur wil de bepaling alleen wijzigen wanneer er - ik citeer het schrijven van pastoor J. van der Ven - “geen of zeer weinig bezwaar is bij de omwonenden”.

Welnu, de omwonenden hebben WEL bezwaar en dat wist u of u vermoedde dat.
Vandaar dat de gemeente heeft gekozen om de omwonenden te overvallen met een schrijven op donderdagmiddag zodat er direct op vrijdagmorgen gereageerd zou moeten worden of gewacht zou moeten worden tot maandag, terwijl dinsdag de opbouw van de kermis al begon.
Toch is er nog gereageerd maar de rechter heeft niet eerder kunnen beslissen dan op vrijdag toen de kermis al geheel afgebouwd stond.
Het compromis dat door de rechter is gekozen vind ik dan ook juist want de kermisexploitanten hoeven niet de dupe te worden van uw slinkse manier van omgaan met uw burgers.
Dit doet echter niets af aan het feit dat uw handelswijze in mijn opinie onjuist en laakbaar is en dat wordt ook weerspiegeld in het feit dat de gemeente de proceskosten heeft moeten betalen oftewel in het ongelijk is gesteld.

Ten tweede: U verdedigt uw handelswijze met het argument dat het, om met wethouder Verberkt te spreken “zeer kort dag was”. Welnu, uit gesprekken met de kermisexploitanten blijkt dat horecaondernemer en raadslid Hamelers, de enige drijfveer achter deze actie, al jaren bezig is om de kermis van het Raadhuisplein te verdrijven zodat hij zijn terrassen vol kan zetten.
Vorig jaar heeft hij de exploitanten zelfs gedwongen 's nachts door te werken omdat hij de volgende ochtend "zijn" ruimte meteen nodig had. Het is dus al jaren bekend dat deze ene horeca-ondernemer aan het lobbyen is om de kermis te verplaatsen dus er had reeds lang van te voren met de omwonenden gecommuniceerd kunnen worden. Communicatie is twee kanten op, weet u wel?

Het was inderdaad kort dag maar dan in die zin dat Arcen volgend jaar bij Venlo zal zijn ingedeeld en daar is wel een goed beleid wat betreft markten en kermissen en dan zou het een stuk moeilijker zijn om dit er door gedrukt te krijgen. Wat er nu gebeurd is maakt u dan niets meer uit want u bent straks toch weg. Maar u, als burgemeester, zou boven de partijen moeten staan. U vindt waarschijnlijk dat u dat doet maar de rest van het dorp denkt daar anders over.

Ten derde: In een poging de schuld bij een ander te leggen geeft u aan dat de kermisexploitanten zouden hebben aangegeven meer ruimte te willen. Desgevraagd zei 1 van hen (en ik pas het citaat enigszins vriendelijker aan): “Hij is niet goed bij zijn hoofd”.
Het tegenovergestelde blijkt waar: de exploitanten staan het liefste op het Raadhuisplein, tussen de mensen, bij de terrassen want daar zitten de mensen en daar verdienen ze hun boterham het liefste en het beste. Maar ze moeten wijken voor de terrassen van die ene horeca-ondernemer.

Die paar dagen per jaar van de kermis, een gebeuren voor de Arcenaren zelf, die al het hele jaar moeten wijken voor de toeristen, nee, voor het uitbaten van de toeristen, zijn de mensen zelfs nog niet gegund. Iets wat al meer dan 50 jaar een traditioneel Arcens feest is moet wijken, evenals het “dorpse karakter” waar u zo achter stond bij de presentatie van de planning tot 2015. Er lijkt hier dus sprake te zijn van ordinaire broodnijd en u, burgemeester Tans, leent zich hiervoor.

Iemand van wie ik het in het geheel niet verwachtte vertelde mij spontaan het volgende: "Ik zag de burgemeester zitten op het nieuwe terras en wilde hem vragen: “Bent u de steekpenningen aan het innen?“ maar ik durfde niet en ben toen maar doorgelopen." Het is tekenend voor de situatie en het vertrouwen van de bevolking in uw integriteit. Ik vind u op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig geworden meneer Tans.

Tot slot wil ik u aanspreken op uw uitspraken voor de camera van Omroep Venlo: U legt daar de schuld voor het eventueel niet doorgaan van de kermis bij de omwonenden die in het geweer zijn gekomen. Alweer is het de schuld van de ander, die raddraaiers... U zwaait met het boze vingertje van de meester naar de stoute ongehoorzame kinderen van uw klas en dreigt dat als het zo doorgaat er voor straf “nimmer” meer kermis in Arcen zal komen. Dat zal wel meevallen denk ik. Nimmer is volgens u toch gedateerd?

Maar volgend jaar bent u weg en de kermis (als het aan de bevolking ligt) terug OP HET RAADHUISPLEIN.
Hoogachtend, Peer van der Hout


Update 26-4-2009: Dagblad de Limburger: "Dinsdag maar eens praten over kermis Arcen"
24-4-2009: website Dagblad de Limburger: "Kermis Arcen mag doorgaan"
23-4-2009: website Dagblad de Limburger: "Kort geding over kermisrel Arcen"
21-4-2009: Kermisrel in Arcen, omwonenden door gemeente genegeerd!

U bent hier