h

Homo-emancipatiebeleid wordt weldegelijk gemist!

24 mei 2009

Homo-emancipatiebeleid wordt weldegelijk gemist!

Alsof we een open zenuw raakten zo snel kwamen de reacties binnen over onze column over het ontbreken van homo-emancipatiebeleid in Venlo. Zelfs van mensen die uitermate duidelijk hoog in de boom zitten bij andere politieke partijen kwamen de emails binnen.

 

De reacties hadden bijna allemaal de strekking dat er wel degelijk homo-emancipatiebeleid nodig is. De emotie in de reacties is voor ons genoeg reden om ons zorgen te maken. Zorgen over mensen die enkel vanwege hun seksuele voorkeur zich anders moeten gedragen dan dat zij graag zouden willen.

En dan spreken we niet over exhibitionistische uitlatingen maar over relatief eenvoudige zaken. mantelzorger1 Zoals op straat de hand kunnen vasthouden van een geliefde. En nog erger, in de ouderenzorg het moeten wegzetten van het portret van je overleden partner, van hetzelfde geslacht, omdat je bang bent dat de verzorgende er wat van kan vinden.

 

Dachten wij even in een prachtige solidaire gemeente te wonen die zonder meer op dit gebied geen emancipatie nodig zou hebben, blijkt er onderhuids toch een behoorlijke frustratie te zijn. Er lijkt meer aan de hand dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Een signaal dat we uitermate serieus nemen!

 

Een reactie was “En wat gaat de SP hier dan als alternatief voor aandragen?” Een begrijpelijke en terechte reactie. Daar waar wij dachten dat een onderzoeksresultaat juist een positief beeld van de gemeente zou opleveren ("emancipatie was niet nodig"), daar lijkt dus dat het tegendeel blijkbaar waar is.

Op basisschool Mikado worden kinderen van jongs af aan geleerd dat je 'anders' mag zijn en dat dit okee is.
 

Volslagen terecht dat men de SP dan om alternatieven vraagt. Maar alternatieven kun je alleen bedenken als je weet wat mensen nodig hebben, waar de behoefte ligt en hoe men denkt gelijkwaardig ten opzichte van anderen te kunnen functioneren.

En daar gingen de zaken ineens heel vreemd lopen. Want in plaats van in te gaan op onze uitnodiging om dan eens rond de tafel te gaan zitten, was de stilte na onze uitnodiging oorverdovend! Een gemiste kans.

 

school Op scholen in Heerlen wordt sinds 15 mei 'homo-les' gegeven. De middelbare scholen moeten namelijk veiliger worden voor homoseksuele leerlingen en docenten. Daarom geeft homobelangenorganisatie COC voorlichtingslessen. Volgt Venlo hierin? Op een brief van het COC reageerde wethouder Lamers (GroenLinks) erg voorzichtig: "Venlo doet mee met een provinciaal anti-discriminatieproject, waarbij ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan discriminatie op seksuele gronden."

De SP hoopt dat de negatieve media-aandacht en diverse oproepen (zoals die van het COC) aanleiding zijn voor de gemeente om eens met echt homo-emancipatiebeleid te komen.

Het is duidelijk dat beleid wenselijk is en dat ook de homoseksuele medemensen gewoon op een normale manier aan het leven moeten kunnen deelnemen. Want als wij lezen dat in verband met de eigen veiligheid men niet uitgaat naar een gewoon café maar een georganiseerde avond, dan is er nog veel werk aan de winkel in deze gemeente!

 

Aan de andere kant van diezelfde medaille is het ook noodzakelijk om groeperingen van welke soort dan ook die roepen dat homoseksualiteit slecht, vies of ziek is, de mond te snoeren. Daar waar nodig zal deze SP-afdeling zich solidair verklaren met homoseksuelen of welke groepering die op basis van ras of geloof en dergelijke in de verdrukking komen, en als het moet een actie organiseren.

VBKIn maart 2008 en 2009 waren veel Venlonaren (en SP'ers) aanwezig bij de 'Nederland bekent kleur'-manifestatie tegen rascisme in Amsterdam. Nu dient Venlo ook kleur te bekennen voor goed (homo)emancipatiebeleid!
 

In dit hele verhaal kwam ook religie aan de orde. Religie die in veel gevallen direct en soms enorm grof afwijzend staat tegenover homoseksualiteit. Als er een almachtig wezen is dat vol van liefde is waarom zou dit opperwezen dan afwijzend staan tegenover mensen die elkaar liefhebben?

Zoals ooit iemand aangaf: "Ik heb vertrouwen in het opperwezen maar heel wat minder in zijn grondpersoneel!" Want zijn dat niet degenen die haat zaaien ten aanzien van mensen met andere voorkeuren?

Het op basis van geslacht, geloof of welke voorkeur dan ook afwijzen van mensen kan leiden tot rampen, de geschiedenis laat dat kristalhelder zien! Dat een column van de SP dan een reden is van een hernieuwde discussie over het beleid op welk gebied dan ook, daar zijn wij eigenlijk heel erg blij mee. Columns zijn tenslotte bedoelt om te prikkelen, uit te dagen en te inspireren.

Het mag duidelijk zijn dat dit is gebeurd, wij hadden die handschoen heel graag opgenomen met daarbij de belofte, dat als beleid op dit gebied noodzakelijk is wij daarin als SP een actieve rol willen spelen. Nu, maar ook over een jaar, vier jaar of twintig jaar.

 

Lees ook:

 

U bent hier