h

Arcen nu ook door Raad van State op de vingers getikt!

19 december 2008

Arcen nu ook door Raad van State op de vingers getikt!

logo camping “Polencamping De Maasvallei buiten proporties”. In april 2008 heeft het gemeentebestuur van Arcen & Velden hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de rechter die het ‘vrijstellingsbesluit’ voor de huisvesting van 510 Poolse arbeiders in 85 stacaravans als onwettig betitelde. Een éérste overwinning voor de bewoners van Arcen en de SP Venlo, die deze mistoestanden diverse keren tevergeefs bij de gemeente Arcen (tot aan de Tweede Kamer toe!) aan de kaak heeft gesteld.

Met de uitspraak van de Raad van State in Den Haag, op 17 december jl. wordt B&W nu definitief naar huis gestuurd om het huiswerk (maar dan netjes!) over te doen. Een definitieve overwinning deze keer voor alle bezwaarmakers in Arcen en de SP Venlo tegen de onfrisse ritselpraktijken van een arrogant gebleken gemeentebestuur.

De kern van de uitspraak ligt in het feit dat B&W nota bene haar eigen onderbouwing voor het besluit niet is nagekomen. In de onderbouwing werd gesteld dat de huisvesting enkel was bestemd voor Poolse arbeiders in de eigen gemeente; wat later valselijk werd geherdefinieerd in de term ‘eigen regio’. De Raad van State concludeert nu in haar uitspraak dat grote aantallen van de gastarbeiders dagelijks ver buiten de regio worden tewerkgesteld, waardoor de huisvesting qua aantal én overlast buiten proporties is geraakt. De wettelijke bepaling dat er een ’optimaal evenwicht’ dient te zijn tussen huisvesting en maatschappelijk draagvlak van de locatie, is dus verstoord.

luchtfoto camping Luchtfoto camping De Maasvallei, Arcen (januari 2007)

Helaas is er in de uitspraak geen deadline gesteld voor een nieuw vrijstellingsbesluit en dus aanpassing van de doorgeschoten concentratie van de huisvesting.
Inmiddels faciliteert B&W Arcen eigenlijk al sinds april 2007 een feitelijk illegale bewoning van de "Polencamping". Het is nog maar de vraag of de gemeente zich gehaast voelt om aan haar eigen illegale praktijk een spoedig einde te maken; in het zicht van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010…

De SP Venlo zal de nog zittende gemeente Arcen&Velden daarom per brief vragen of het nog de huidige burgemeester Tans zal zijn die het aan te passen vrijstellingsbesluit vóór die datum zal tekenen.

23-04-2008: B&W Arcen teruggefloten door rechter: project ‘Polencamping’ onwettig
06-04-2007: SP stelt vragen bij omstreden huisvesting buitenlandse arbeiders in Arcen

U bent hier