h

Fokus woningen blijven in Blerick!

27 februari 2009

Fokus woningen blijven in Blerick!

logo Fokus Vandaag ontving de SP het bericht dat de Fokuswoningen in de wijk Klingerberg blijven. Fokuswoningen zijn woningen die speciaal zijn uitgerust voor bewoning door (ernstig) lichamelijk gehandicapten. Zij wonen in deze woningen tussen de volledig valide bewoners van een wijk en behouden hierdoor de sociale contacten die misschien wel juist voor deze groep zo enorm belangrijk zijn.

Toen de SP vorig jaar het signaal kreeg dat er sprake van was dat deze 14 Fokuswoningen zouden verdwijnen waren we dan ook direct aanwezig op een avond die georganiseerd was door de bewoners zelf en waarin men strijdvaardig besloot zich tegen deze sluiting te weren.

Misschien juist wel omdat lichamelijk gehandicapten harder moeten knokken voor een plaats in de samenleving wist deze groep zicht te wapenen en argumenten aan de betrokken partijen aan te dragen waarom men toch vooral wilde blijven. Dat daarbij af en toe enkele SP’ers tips gaven en de druk opvoerde bij de partijen mag dan zo zijn, het waren toch vooral de bewoners zelf die de strijd aangingen via hun actiecomite.

Voor de betrokken partijen is het voor Woninstichting Venlo-Blerick belangrijk te voldoen aan haar maatschappelijke verhuurdoelstelling en de Stichting Fokus Exploitatie heeft belang bij een goede dienstverlening aan de bewoners.
In een brief van Fokus aan de bewoners van 23 februari jongstleden staat het zeer helder en met vette letters afgedrukt Fokus Venlo blijft!
Uit de brief vernamen wij verder dat de Woningstichting Venlo-Blerick zich zal inspannen om het onderhoud van deze woningen uit te voeren uitgaande van blijvende exploitatie. En dat zij ook in de loop van dit jaar de badkamers zal opknappen in deze woningen.

straat De kern van alle toestanden rondom deze woningen lag onder andere in een deel leegstand, iets dat zowel voor de woningcorporatie als voor Fokus geen aantrekkelijk gegeven was. De SP afdeling Venlo was dan ook blij te lezen dat beide partners zich zullen inspannen voor een volledige bewoning van alle woningen.
Dit najaar zullen de afspraken weer tegen het licht worden gehouden en men mag van de SP verwachten dat wij rond die tijd, verkiezingen of niet, weer steun zullen leveren aan de bewoners als dat nodig is.

Wat overigens ook goed is in de brief van Fokus is dat zij terecht een compliment maakt aan haar de bewoners die zij in Venlo heeft. Het is dankzij deze kanjers te danken dat Fokus Venlo blijft en dat de samenwerking tussen Fokus en de woningcorporatie een opknapbeurt heeft gehad. Complimenten aan de kranige bewoners die gewoon midden in onze samenleving kunnen blijven wonen en aan Fokus en Venlo-Blerick omdat zij middels een snelle actie alsnog veel onrust hebben weggenomen.

02-12-2008: Wijkverkenning in de Klingerberg

U bent hier