h

Ontslagen arbeiders MGG krijgen een heel sociaal plan

13 mei 2009

Ontslagen arbeiders MGG krijgen een heel sociaal plan

MGG logo Vanavond heeft de ledenvergadering bij metaalgieterij MGG in Tegelen het door de vakbonden en ondernemingsraad uitonderhandeld sociaal plan bijna unaniem aanvaard. De SP voerde actie voor een sociaal sociaal plan en dat is er gekomen: dit is meer dan wie ook verwacht had.

Er ligt nu een sociaal plan wat niet alleen voorziet in een eenmalige uitkering op de laatste werkdag, maar ook voorziet in een persoonsgebonden budget waaruit men een aanvulling op de WW-uitkering doet tot 100% van het oude loon bij MGG, met een maximale aanvulling van 30 procent. Verder voorziet de regeling in een aanvulling van loon indien men voor 31-12-2009 nieuw werk vindt, en het loon bij de nieuwe werknemer lager is dan bij MGG.
 
Voor medewerkers die voor 1 maart 1949 zijn geboren is afgesproken dat zij gewoon tot aan de VUT-gerechtigde leeftijd kunnen en mogen blijven bij MGG. 
Voor medewerkers die tussen 2 maart 1949 en 31 december 1949 zijn geboren is een aparte regeling getroffen mochten zij bij de te ontslagene arbeiders behoren waardoor hun VUT niet in gevaar komt.
 
24-4-2009 MGG 3 SP'ers deelden op 24 april jl. 'aan de poort' pamfletten uit aan het personeel, die gretig aftrek vonden.

Verder zullen alle mensen die 'overtallig” zijn en dus MGG moeten verlaten ingeschreven worden bij een outplacementbureau dat de mensen gaat begeleiden van werk naar werk, helpt bij solliciteren enzovoorts. 
Verder is er geregeld dat de mensen die aanstaande dinsdag (19 mei) te horen krijgen dat ze overtallig zijn, per 1 juni aanstaande vrijgesteld worden van arbeid, met behoud van loon tot aan hun laatste officiële werkdag.
 
Ook is in het sociaal plan vastgelegd dat wanneer het werk weer zou toenemen (en MGG weer extra mensen nodig heeft) MGG eerst een beroep zal doen op de mensen met een vast contract die nu het bedrijf moeten verlaten. Die mensen gaan voor op de huidige uitzendkrachten en mensen met tijdelijke contracten die ook MGG moeten verlaten.
 
Kortom, ondanks de moeilijke situatie waarin MGG zich op het moment bevind zijn vakbonden, OR en werkgever er toch in geslaagd een sociaal plan af te sluiten waar de mensen volledig achter staan. Een sociaal plan waarbij de nadruk ligt om de mensen zo vlug mogelijk te begeleiden naar ander werk.
 
24-4-2009 MGG 1 SP-voorzitter Alexander Vervoort (links) vroeg eind april tekst en uitleg aan Kees Bruinsma, de opzij geschoven directeur van MGG.

De SP geeft de vakbonden en de directie van MGG een compliment met het afsluiten van dit heel erg sociale sociaal plan.
Maar tevens mogen wij ons als afdeling ook een compliment maken, want wij als SP waren de enige politieke partij die hun verantwoording nam en achter de mensen van MGG ging staan. Getuige onder meer onze poortactie, een actie waarover binnen het bedrijf veel gepraat werd en wordt. De dankbetuigingen doen de SP goed en sterken ons in het gegeven te blijven opkomen voor de rechten van de arbeiders.

26-4-2009: SP betuigt steun bij MGG aan de poort
4-4-2009: Massaontslag bij MGG Tegelen

U bent hier