h

Nieuws uit 2005

14 september 2005

SP dringt aan op snelle verbeteringen in huurbeleid Q4

Toekomst als cultuurwijk in het geding door hoge huurprijzen.

De gemeente Venlo en de woningstichting Venlo-Blerick stagneren met de huidige huurprijzen van (leegstaande) panden in Q4 de toestroom van enthousiaste kunstenaars. De onlangs door de gemeente aangedragen oplossingen lijken de zaak slechts verder te frustreren. Schrijft de Venlose SP afdeling in een brief aan de gemeente en de woningstichting. De partij dringt er in de brief op aan snel betere voorzieningen te treffen. Anders is het risico groot dat veel kunstenaars er vanaf zien om zich in de Venlose ontwikkelingswijk te vestigen, waarmee de toekomst voor een breed gedragen cultuurwijk uiterst onzeker wordt.

Lees verder
16 augustus 2005

SP start enquête openbaar vervoer in limburg

De belabberde staat van het openbaar vervoer in onze provincie is velen een doorn in het oog.

Met name het uitvallen van buslijnen in de buitengebieden en de problemen rondom het treinverkeer, baart steeds meer mensen zorgen. De Limburgse SP-afdelingen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een enquête te houden onder de leden, om te komen tot een inventarisatie van de knelpunten in Limburg.

Lees verder
16 juli 2005

SP Europarlementslid: “Er leiden veel wegen naar ‘Kyoto’, maar niet over de A74

Overheid neemt met A74 milieunormen van Nederland en Europa NIET serieus

Soms liggen goede milieukeuzes letterlijk voor het oprapen maar gaat men tegen elk beter weten in toch voor een variant die funest uitpakt. Van de perikelen rond de A74 bij Venlo zakt mijn broek dan ook af. Deze week pleitte ik in het Europees Parlement derhalve voor het stopzetten van het Plateau-tracé. Maar de echte strijd voor een gezond en milieuvriendelijk Venlo zal uiteindelijk in Venlo gevoerd moeten worden.

Lees verder
30 juni 2005

SP Europarlementslid: “A74 is snelweg naar de hel

Overheid neemt met A74 milieunormen van Nederland en Europa NIET serieus

SP Europarlementariër Kartika Liotard heeft vorige week woensdag in een plenaire zitting van het Europees Parlement in Brussel gepleit om een einde te maken aan het A74 Plateau tracé: ‘In Noord Limburg worden de milieunormen al fors overschreden en door combinatie van de snelwegen A74 en A73 ontstaat er een nog slechtere situatie’, aldus Liotard.

Lees verder
27 juni 2005

E.U. Grondwet debat avond groot succes

Partijen nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid burgers te informeren

Cafe Centraal Venlo
De debatavond die de SP afdeling Venlo in samenwerking met de Venlose afdelingen van de PvdA en GroenLinks op maandag 30 mei in het stijlvolle Café Central (zie foto) organiseerde, was een groot succes! Met ruim 80 aanwezigen en 3 goedgebekte gastsprekers werd er heftig gediscussieerd over het nut van de Europese Grondwet en welke gevolgen de uitslagen van het op handen zijnde referendum hierop kunnen hebben. De meningen waren vaak sterk verdeeld.debat

Lees verder

Pagina's

U bent hier