h

SP tekent bezwaar aan tegen de aanleg van het Duitse deel van de A74

28 juni 2005

SP tekent bezwaar aan tegen de aanleg van het Duitse deel van de A74

SP Venlo heeft ernstige bedenkingen


Zoals al vaker medegedeeld, heeft de SP Venlo ernstige bedenkingen tegen het plan om de snelweg A74 aan te leggen in druk bewoond gebied. Het betreft het plan waarbij de autosnelweg BAB61 op Duits grondgebied bij Kaldenkirchen wordt aangesloten op de geplande mogelijke aanleg van de autosnelweg A74 Plateauvariant, gelegen op Nederlands grondgebied lopende van Knooppunt Zaarderheiken (A73/A67) via Blerick, Boekend, Hout-Blerick, Venlo en Tegelen. Alle inspanningen van Duitse zijde, die kunnen leiden tot de aanleg van genoemde variant, veroorzaken mede de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en de bedreiging van de leefomgeving, die de aanleg van de A74 met zich meebrengt.

Doordat de A74 juridisch gezien gekoppeld is aan de A73, kan die weg ook niet voltooid worden. De gemeente Venlo en Rijkswaterstaat hebben het plan gelanceerd om alvast een weg aan te leggen tussen de Zuiderbrug en de te bouwen tunnelbak in Tegelen (Kaldenkerkerweg/ Streekweg). Hierbij hebben wij als SP onze bedenkingen bij, omdat met het akkoord gaan met die aanleg men ook via een omweg simpel de A74 via de Plateauroute mag aanleggen. Hiervoor willen we waken en komen we wederom in verzet.

Wanneer men kiest voor de A74 via de Plateauvariant (dwars door de stadsdelen), dat de gezondheid en daarmee het woon- en leefgenot, van duizenden bewoners ernstig wordt bedreigd. Gezondheid gaat vóór economie en niet andersom. Met de keuze voor de Plateauvariant worden zonder twijfel 'hot-spots' gecreëerd wat neerkomt op het concentreren van risico's (vervoer gevaarlijke stoffen, files, opstoppingen). Het beleid daarentegen moet juist gericht zijn, op het spreiden van risico's. De lasten worden nu al oneerlijk verdeeld. Daarom zeggen wij, kies voor de enige andere optie: de Klagenfurt-route en realiseer hiermee een evenwichtige en eerlijke verdeling:

    1. Venlo-Oost is dan verlost van het huidige binnenstedelijke vrachtwagenverkeer, want het Klagenfurttracé zal het verkeer juist om de stad héén gaan leiden.

    2. Venlo-West en Venlo-Zuid zijn dan verlost van de aanleg van twee snelwegen door hun woongebieden. Alleen al de A73 is er al één teveel!

    3. Spreiding van verkeersstromen leidt tot minder files en is dus beter voor het economisch belang.

De inspanningen van de Duitse zijde voor de verwezenlijking van de voorliggende plannen lopen ten onrechte vooruit op die beslissing. Genoemde inspanningen werken echter wel ten gunste van een beslissing voor de Plateauvariant. Dit kan en mag niet zo zijn en daarom tekenen vele organisaties en personen waaronder de Stichting Geen Twee Snelwegen en de SP Venlo, hier ernstig bezwaar tegenaan.

U kunt hier het ingediende bezwaarschrift bekijken.

U bent hier