h

SP dringt aan op snelle verbeteringen in huurbeleid Q4

14 september 2005

SP dringt aan op snelle verbeteringen in huurbeleid Q4

Toekomst als cultuurwijk in het geding door hoge huurprijzen.

De gemeente Venlo en de woningstichting Venlo-Blerick stagneren met de huidige huurprijzen van (leegstaande) panden in Q4 de toestroom van enthousiaste kunstenaars. De onlangs door de gemeente aangedragen oplossingen lijken de zaak slechts verder te frustreren. Schrijft de Venlose SP afdeling in een brief aan de gemeente en de woningstichting. De partij dringt er in de brief op aan snel betere voorzieningen te treffen. Anders is het risico groot dat veel kunstenaars er vanaf zien om zich in de Venlose ontwikkelingswijk te vestigen, waarmee de toekomst voor een breed gedragen cultuurwijk uiterst onzeker wordt.

De SP is van mening dat de gemeente samen met de woningstichting de huren zou moeten verlagen tot een gebruikersminimum, zoals onlangs door kunstenaars zelf voorgesteld werd. Dit zou inhouden dat dan tegen een symbolisch bedrag gebruik gemaakt zou kunnen worden van de leegstaande panden, zoals ook verschillende anti-kraak bureaus hanteren. De gemeente blijft dan uit de kosten en ontvangt ook geen financiële winst. Wel zou winst geboekt worden op cultureel vlak, omdat de gemeente kunstenaars dan écht de mogelijkheden biedt zich binnen Q4 te vestigen en te ontplooien.

De partij ontvangt de laatste tijd veel signalen van teleurgestelde kunstenaars die zich graag in Q4 hadden willen vestigen, maar hier de financiële mogelijkheden niet voor hebben. Zij voelen zich door de gemeente en de woningstichting voor het blok gezet. Beleidsmakers zouden meer rekening moeten houden met de beperkte financiële mogelijkheden waarover veel kunstenaars beschikken. Door vooraf de indruk te wekken van deze situatie op de hoogte te zijn, toezeggingen te doen, maar uiteindelijk aan het beleid geen fundamentele verandering toe te passen voelen een aantal kunstenaars zich niet meer serieus genomen en haken ze teleurgesteld af.

De SP hoopt en vertrouwd erop dat de gemeente en de woningstichting snel met alternatieven zullen komen voordat het enthousiasme onder de kunstenaars verdwenen is en zij Venlo de rug toe zullen keren.

U kunt hier de open brief lezen die de SP naar de gemeente Venlo heeft gestuurd.

U bent hier