h

SP blij met afgelasting bezoek minister aan Venlo

1 februari 2005

SP blij met afgelasting bezoek minister aan Venlo

Minister Peijs zou komen spreken met voorstanders P-variant

Gasmasker
De Socialistische Partij in Venlo is erg blij met de afgelasting van het bezoek van verkeersminister Karla Peijs aan Venlo. De minister zou Venlo aankomende donderdag bezoeken i.v.m. de tracékeuze voor de A74. Ze zou onder andere praten met burgemeester Schrijen van Venlo, gedeputeerde Vestjens (verkeer), de wethouders Wolters (Ruimtelijke Ordening) en Freij (Verkeer) van Venlo, directeur Prins van Rijkswaterstaat Limburg en Projectdirecteur van RW73-zuid dhr van Oostrum. Daarnaast zouden ook dhr Loozen (directeur Kamer van Koophandel Noord-Limburg), dhr Staal (Limburgs Landschap) en dhr Tuinstra van de wijkraad Venlo Noord-Oost aanwezig zijn. Van de Stichting Geen Twee Snelwegen zouden dhr Stapels (voorzitter) en dhr van Veen (vice-voorzitter) aanwezig zijn.

Tijdens het bezoek zouden meer voor- dan tegenstanders van de Plateauvariant aanwezig zijn. Buiten de aanwezige leden van de Stichting GTS zouden er geen kritische geluiden over de A74 via de P-variant te horen zijn geweest. Bewoners zijn niet betrokken bij dit bezoek en kregen zodoende ook niet de mogelijkheid hun onvrede bij de minister kenbaar te maken. Dit terwijl de reden voor het bezoek wel hun woonomgeving en hun gezondheid betreft.

Het ministerie van V&W geeft ons bij navraag de reden voor de afgelasting van het bezoek. De reden die men ons gaf heeft te maken met een spoeddebat over de 2e Maasvlakte waar de minister bij aanwezig moet zijn. Wanneer de minister wél een bezoek aan Venlo zal brengen is niet bekend. Hierover kan contact opgenomen worden met dhr Annaert (Portefeuillehouder personen vervoer van het ministerie van V&W (070-3516065).

Tot slot hoopt de SP dat de minister de volgende datum (voor haar definitieve bezoek) eerder bekend zal maken en bewoners de mogelijkheid geeft ook met haar in gesprek te treden.

U bent hier