h

Verkeersminister Peijs bezoekt Venlo

11 maart 2005

Verkeersminister Peijs bezoekt Venlo

Verslag bezoek verkeersminister Peijs

Minister Peijs
Afgelopen zaterdag was verkeersminister Karla Peijs in Venlo om met voor- en tegenstanders van de nieuw aan te leggen snelweg A74 (gepland via de Plateau-variant) te praten. Erik Manders was hier namens de SP Venlo bij aanwezig. De SP was in eerste instantie niet uitgenodigd deze besloten bijeenkomst, want zo stelde men; de SP is niet vertegenwoordigd in de Venlose gemeenteraad. Uiteindelijk na lang aandringen bleek het tóch opeens mogelijk dat óók de SP bij deze besloten vergadering aanwezig kon zijn. Ook Alex Vervoort was, namens het BewonersActieComité A74 (BAC), aanwezig.

De vergadering werd georganiseerd door Rijkswaterstaat (RWS) en vond plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel Noord-Limburg (KvK) aan de Noorderpoort te Venlo.
Kamer van Koophandel Venlo Burgemeester Schrijen van Venlo opent om 15:00 uur de bijeenkomst, waarna hij dhr Stapels (voorzitter Stichting Geen Twee Snelwegen) als eerste spreker het woord geeft. Stapels verwelkomt de minister en begint zijn betoog. Hij legt puntsgewijs uit waarom de A74 via de Plateau-variant een slechte keuze is. Als eerste spreekt hij over het eerlijk delen van het vereer over de héle gemeente. Blerick en Tegelen worden immers ook al met de A73-Zuid geconfronteerd. Als tweede punt wijst hij op de onvolledige Milieueffectenrapportage (MER) en als derde punt voert hij de grote bevolkingsdichtheid langs het volledige tracé (A73+A74 oftewel knooppunt Zaarderheiken tot aan de Duitse grens) aan.Dhr. Stapels
Hier laat dhr Stapels zien welke bewoonde gebieden de meeste hinder zullen ondervinden.
De Genodigden
V.l.n.r. Dhr Vestjens (gedeputeerde verkeer), Dhr Post (hoofdingenieur-directeur RWS Limburg), Mw Peijs (minister verkeer), Dhr van der Zwaag (wethouder oa infrastructuur), Dhr Freij (wethouder oa verkeer).
De Genodigden
Na het betoog van dhr Stapels volgen de heren van Aanholt, Persoon en van Veen. Allen zijn lid van de Stichting Geen Twee Snelwegen (GTS). Ook zij vertellen de minister, op basis van argumenten, dat de aanleg van de A74 via de Plateau-variant een slechte keuze is. Hierna volgt Dhr Otten. Dhr Otten is aanwezig namens wijkoverleg Venlo Noord-Oost en het actiecomité Klagenfürt-variant Nee. Hij vertelt de minister dat een keuze voor de Klagenfürt-variant ook voor bewoners daar tot overlast zal leiden. Dhr Tuinstra (voorzitter wijkoverleg Venlo Noord-Oost) laat weten dat ook hij, net als zijn tegenstanders, dat de verkeersemissies van oa fijn stof beter onderzocht worden. Dit niet alleen bij de Plateau-variant maar in de héle gemeente. Na dhr Tuinstra volgt dhr Peters (wijkoverleg Venlo-Zuid). Ook dit wijkoverleg heeft grote bezwaren met een keuze voor de Plateau-variant. Venlo-Zuid komt voor een groot probleem te staan m.b.t. de doorstroom van het verkeer. Die keuze sluit de wijk in tussen een druk spooremplacement en een nog drukkere snelweg. “De ring is dan écht compleet” aldus dhr Peters.
Traject A74
Namens de wijkraad Op de Heide voert dhr Schenk het woord over de hoge geluidsoverlast waar zijn wijk nu al mee te kampen heeft en dat een keuze voor de Plateau-variant dit, gezien de rapporten, zeker niet ten goede zal komen. “Bewoners zitten niet binnen in huis, waar de normen voor geluid met de ramen dicht wellicht wel voldoen. Nee, ook zij zitten in de zomer graag in de tuin” aldus dhr Schenk. Hierna volggen dhr Derkx (wijkbelangen Vossener) en dhr van Leeuwen (wijkoverleg Venlo-Noord). Dhr van leeuwen zorgt voor enige opschudding door te zeggen dat de A74 via de Plateau-variant maar 1,5 km lang is. “Dit is de kortste snelweg van Nederland”. Zelfs gespreksleider Schrijen vindt dit een “domme uitspraak”. Namens de Kamer van Koophandel (KvK) voert Dhr Lozen het woord. Hij legt uit dat hij m.b.t. de A74 ook het standpunt van de Landelijke Land en Tuinbouw Bond (LLTB) en Milieufederatie Limburg uitdraagt. Hij vertelt dat, naast het brede draagvlak bij de milieuorganisaties en de Duitse gemeente Nettetal, ook de KvK vóór een snelweg via de Plateau-variant is. Ook stelt hij dat, bij een keuze voor de klagenfürt-variant, de Noorderbrug (A67) al het extra verkeer niet aan kan en er “hobbels” in de brug zullen ontstaan. Dit in tegenstelling tot de Zuiderbrug (A73) die hiervoor wel geschikt is, aldus dhr Lozen. Hoe komt men bij de bewering dat een snelweg via de Plateauvariant de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zou doorkruisen? Deze vraag stelde dhr Staal namens stichting het Limburgslandschap. Volgens hem strookt dit niet met de realiteit. Juist bij een keuze voor de Klagenfürt-variant zou dit het geval zijn. Hij overhandigt de minister een folder waar de EHS van Venlo in beschreven zou zijn. Hierna volgen nog enkele sprekers, waaronder mw Timmermans (bewonersbelangen Venloseweg), mw van der Hel (bewoonster Venlo-Oost), en mw Houben-Raetts (voorzitter van wijkraad Steyl). Ook de wijkraad Steyl zou niet blij zijn met een keuze via de Plateau-variant.


Tot slot spreekt de minister. Zij zegt dat ze altijd aan de wettelijke normen moet voldoen. Dit geldt ook bij de huidige twee varianten. “Er komt geen weg die niet aan de normen voldoet” zo zegt ze. De nieuwe verkeersprognoses voor de A74 worden op dit moment getoetst aan de normen. Volgens de minister is aan 85% van de uitstoot in Nederland helemaal niets te doen, omdat de oorzaak hiervoor in het buitenland ligt. Het kabinet werkt er via de Nota Mobiliteit hard aan om op de 15% uitstoot in Nederland wel invloed uit te kunnen oefenen. Zo gaat de minister per 1 juni roetfilters op dieselauto’s subsidiëren. Iemand uit de zaal reageert dat dit niet voldoende is. “Op deze manier zal de uitstoot in Nederland in 2010 toch nooit aan de Europese normen voldoen? Dit terwijl de prognoses voor de uitstoot bij de A74 dit wel laten zien”. Tot grote verbazing stelt de minister dat het wagenpark in 2010/2015 wél schoon is. “Dat MOET” zegt ze. Ze vervolgt haar betoog. De minister zal heel serieus naar beide varianten kijken. Hier voegt ze aan toe dat de commissie die alle MER’s in Nederland maakt, onafhankelijk is. Aan de hand van het onderzoek en het besluit van deze commissie zal de minister “binnen een paar weken” een definitief besluit nemen. Dhr Post (hoofdingenieur-directeur RWS Limburg) voegt hier aan toe dat het klopt dat het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) alleen naar de A74 kijkt en niet naar de combinatie A73+A74. Nu zullen wel alle prognoses vergeleken en getoetst worden, van Zaarderheiken tot de grens. De minister eindigt haar betoog met de opmerking dat zij vindt dat, welke tracékeuze ze ook maakt, er wel veilige fietsroutes gerealiseerd moeten worden. Dit als reactie op een eerdere uiting van bezorgdheid van een van de sprekers.
Bezoekers
Burgemeester Schrijen bedankt de minister voor haar komst naar Venlo en overhandigt haar een boek met Venlose straten rond 1900, want “toen reden er nog géén auto’s en waren al deze problemen helemaal niet aan de orde” aldus de Burgemeester. Ook dankt hij alle aanwezigen voor hun komst. “Of u nu vóór- of tegenstander bent, het is zeer prijzenswaardig dat u op deze zaterdag, waarop toch veel mensen liever van hun vrije dag genieten, gekomen bent. Het wil wel iets zeggen over de betrokkenheid en de mentaliteit van de bewoners van deze stad”. En hiermee sluit de Burgemeester om 16:45 uur (ruim 15 min over tijd) de bijeenkomst.

U bent hier