h

Bewoners en SP halen bezwaarschriften op tegen snelweg

26 oktober 2005

Bewoners en SP halen bezwaarschriften op tegen snelweg

Onderzoek toonde aan dat de wettelijk normen voor luchtkwaliteit overschreden zullen worden

Aankomende vrijdagavond geven Blerickse en Tegelse bewoners samen met de SP afdeling Venlo op de markt in Blerick het startschot voor het ophalen van bezwaarschriften tegen de aanleg van wegvak C2. Dit stukje snelweg wil de Minister van Verkeer en Waterstaat aanleggen tussen de Zuiderbrug en de A73 tunnelbak in Tegelen. Het stukje snelweg moet aangelegd worden, omdat de Minister nog steeds geen definitief besluit heeft genomen over het tracé voor de A74 waardoor de aansluiting met de A73 in 2008 in gevaar komt.

De Socialistische Partij en de bewoners zijn echter bang dat met de aanleg van dit stukje snelweg de keuze voor de A74 via het Plateautracé ook veel makkelijker wordt. Gedeeltelijk is deze weg dan al aangelegd. Wegvak C2 maakt planologisch namelijk ook deel uit van de A74. Daarnaast is het volgens de partij en de bewoners volstrekt onverantwoordt om een snelweg aan te leggen waarvan onderzoek nu al heeft aangetoond dat deze niet aan de wettelijke normen voor luchtkwalitieit zal voldoen.

Ook wil de SP bezwaarschriften ophalen tegen de aanleg van het nieuwe sportcomplex het Middengebied Venlo-Tegelen. Dit sportcomplex zou aangelegd moeten worden op ongeveer 200 meter afstand van de toekomstige A73 en mogelijk dus ook de A74. De SP is geschrokken van het voornemen om juist op deze locatie een sportcomplex aan te leggen terwijl uiteenlopende onderzoeken aantonen dat het inademen van vervuilde lucht zeer schadelijk is voor de gezondheid. Zeker tijdens het sporten is het risico op blijvende schade groot, omdat longvaatjes dan verder openstaan waardoor vervuiling meer kans krijgt om toe te slaan.

Tot woensdag 16 november kan er tegen beide projecten bezwaar aangetekend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Bezwaarschriften tegen wegvak C2 zijn hier dowloaden.
Bezwaarschriften tegen het sportcomplex zijn hier dowloaden.

U bent hier