h

Volkshuisvesting, wonen en gebouwen

Kijk hier voor alle initiatieven van de SP rondom de lokale volkshuisvesting en de bescherming van karakteristieke gebouwen.
24 januari 2015

SP wil snel grootschalige aanpak verwijdering asbest

Asbestwerker_op_dakOver negen jaar moeten alle panden asbestvrij zijn maar als we doorgaan in het tempo waarmee het nu gebeurt, redden we dat nooit. De SP-Limburg komt daarom met een plan voor een snelle en grondige aanpak van de verwijdering van asbestdaken in de provincie Limburg. Zo voorkomen we calamiteiten en kunnen we de daken meteen beter isoleren en verduurzamen.

Lees verder
9 december 2014

Woonwenz belooft verbetering op Koninginnesingel

ROOD is de afgelopen weken bezig geweest met een onderzoek naar de leefbaarheid onder de studentenwoningen op de Koninginnesingel te Venlo. Uit dit onderzoek zijn verschillende misstanden naar boven gekomen. Woonwenz heeft inmiddels toegezegd de situatie te verbeteren.

Lees verder
1 december 2014

Aanpak leegstand

De gemeente kan nu bij leegstand pandeigenaren alleen vriendelijk vragen de puin op te ruimen, meer niet. Recente voorbeelden tonen aan dat het tijd wordt dat de gemeente handvatten krijgt om eens echt de leegstand en verpaupering aan te pakken. De SP heeft hierover vandaag raadsvragen gesteld en meteen enkele ideeën aangedragen.

Lees verder
27 november 2014

Gemeenteraad is hardleers

luchtfotoGisteren besprak de Raad het zoveelste voorstel voor de ontwikkeling van het kazerneterrein. Net zoals vorige keren liet men de oren hangen naar mooie plaatjes en beloften, met hoge risico's, geen financiële onderbouwing, zonder te beseffen welke gevolgen de plannen hebben voor de ondernemers in de stadsdelen. Men zwemt zo nog dieper de fuik in. De SP doet daar niet aan mee.

Lees verder
30 oktober 2014

Museum terug naar de tekentafel

gebouw_aanzicht_musuemGisteren werd de raad gevraagd in te stemmen met het bedrijfsplan voor de samenvoegingen van beide musea in het Julianapark in Venlo. Terwijl maar 1 optie werkelijk is onderzocht en die 'even' 6 miljoen euro mag kosten. De SP wilde meer alternatieven zien, de wethouder mag zijn huiswerk overnieuw doen.

Lees verder
6 augustus 2014

Plan Kazerneterrein weer verworpen

luchtfotoVandaag haalde de Raad van State een dikke streep door het huidige bestemmingsplan voor het kazerneterrein. Geen verrassing omdat immers de plannen voor het gebied op belangrijke punten zijn aangepast. Door de uitspraak van de Raad van State zit Venlo wel met een probleem.

Lees verder
11 juli 2014

Plan kazerneterrein versie zoveel

Gisterenavond presenteerden de initiatiefnemers aan de gemeenteraad en publiek hun nieuwe plannen voor de invulling van het kazerneterrein. Grote vraag na de bijeenkomst blijft of de plannen in het bestaande bestemmingsplan passen? Het college van B&W zal in het najaar een reactie geven. Belangstellend vragen we ons af waar ze mee komen.

Lees verder
13 mei 2014

Onrust Geresstraat

De SP heeft vandaag raadsvragen gesteld over de onrust bij buurtbewoners van de Geresstraat over de aantasting van de leefbaarheid en onveilige bewoning van appartementen door daar verblijvende arbeidsmigranten. Met alleen incidentenpolitiek of het wegnemen van overlast bestrijdt je de gevolgen maar niet de oorzaak.

Lees verder
29 april 2014

Een avond mee met de handhavers

De SP gaat regelmatig op werkbezoek, om te weten wat er speelt en om te zien hoe beleid in praktijk uitpakt. Zo gingen we onlangs een avond mee met de afdeling Handhaving van de gemeente Venlo. Na ons eerdere bezoek opnieuw een interessante maar ook schokkende  kennismaking met de realiteit van de dag.

Lees verder
16 april 2014

Verplicht verhuizen ouderen?

Door plannen van het kabinet zullen 800 van de 1300 verzorgingshuizen moeten sluiten. Ook in Venlo? De SP maakt zich zorgen en heeft vandaag aan B&W gevraagd wat die plannen betekenen voor Venlo.

Lees verder

Pagina's

U bent hier