h

Volkshuisvesting, wonen en gebouwen

Kijk hier voor alle initiatieven van de SP rondom de lokale volkshuisvesting en de bescherming van karakteristieke gebouwen.
29 juli 2013

Wat als de crisisopvang vol zit?

groepje_winkelstraat (crisisportal zorgvoordejeugdzorg) Steeds meer gezinnen die tot voor kort een goed – vaak dubbel – inkomen en een eigen woning hadden, raken door de crisis in grote financiële nood en steeds vaker dakloos. Wanneer deze mensen aankloppen bij de crisisopvang, moet deze vaak ‘nee' verkopen aan deze wanhopige ouders (vaak met kinderen), omdat de opvang tot de nok toe vol zit. De SP schrikt hiervan en maakt zich ernstige zorgen. We willen weten hoe dit in de regio Venlo zit en wat de gemeente er aan gaat doen.

Lees verder
5 april 2013

ECV: Nieuwe wijn in oude zakken?

welcome_to_the_fair Nadat de plannen voor een MFC in november afketsten, hadden de initiatiefnemers voor een nieuw VVV-stadion tot 1 maart de tijd om een nieuw plan in te dienen. Dat plan werd woensdag 3 april gepresenteerd aan gemeenteraad en publiek. Volgens de SP is het EVC meer een denkrichting dat verder uitgewerkt moet worden want er is niets concreets verteld buiten vage droombeelden.

Lees verder
15 februari 2013

Vragen SP en VenLokaal over aanpassingsplan kazerneterrein

FHKazerne Wederom heeft de SP vragen over de ontwikkelingen rondom het kazerneterrein. Na bestudering van het aanpassingsplan kazerneterrein (BRO-rapport) rijzen er bij de fracties van de SP en VenLokaal vragen ten aanzien van externe veiligheid en het zo veel mogelijk behouden van Fort Sint Michiel.

Lees verder
25 januari 2013

Vragen SP en VenLokaal over verkeersafwikkeling kazerneterrein

verkeerschaos We zijn benaderd door bezwaarmakers die van de gemeente Venlo het verzoek kregen hun bezwaarschriften tegen rotonden op de Eindhovenseweg in Blerick (voor aanpassingen op het kazerneterrein) in te trekken. Dit vinden we een vreemde gang van zaken. Daarnaast hebben we vragen over de toekomstige verkeersontwikkelingen en de voortgang van de kazerneplannen na het advies van de Raad van State.

Lees verder
18 november 2012

Plannen VVV-stadion definitief afgeketst

FHKazerne Het multifunctionele centrum (MFC) ofwel VVV’s nieuwe voetbalstadion is van de baan. VVV heeft zelf de stekker er uit getrokken, ze kan of wil niet meer voldoen aan de eisen die de gemeenteraad stelt. Hiermee komt een (voorlopig) einde aan een opmerkelijke soap.

Lees verder
3 augustus 2012

SP wenst specifiek beleid rondom asbest

asbestverwijderaar_masker De afgelopen weken is er veel te doen geweest in Nederland aangaande de gevaren van asbest. De SP vroeg hier al vaker aandacht voor. Asbestsanering en specifieke opruimwerkzaamheden kosten veel geld en blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid (en het aantal bedrijfsongevallen bij confrontatie). De SP is van mening dat de gemeente een inventarisatie dient te doen rondom de aanwezigheid van asbest en welke mogelijkheden er zijn om woningen en andere gebouwen asbestvrij te maken en stelde daar vandaag raadsvragen over.

Lees verder
6 juli 2012

Vragen over gewijzigde plannen voor herontwikkeling Bethanië

kloostercomplex Bethanie Venlo-oost Het voormalige klooster Bethanië staat ruim tien jaar leeg. Sinds 2007 is er sprake van een herbestemming maar het werd nooit concreet. In juni 2011 kwam een projectontwikkelaar met het plan om dik 200 buitenlandse werknemers voor vijf jaar te huisvesten in Bethanië. Vervolgens bleef het opnieuw stil tot vorige week B&W ineens akkoord ging met nieuwe plannen voor de huisvesting voor tien jaar van arbeidsmigranten. Vanwege deze berichten en toekomstige ontwikkelingen heeft de SP vandaag raadsvragen gesteld.

Lees verder
21 mei 2012

Realiseren van mantelzorgwoningen dan eindelijk in zicht

mantelzorgwoning Mei vorig jaar werd de door alle fracties gesteunde SP-motie ‘mantelzorgwoningen’ unaniem aangenomen. Sindsdien bleef het stil. Tot vandaag dan eindelijk de gemeente ons berichtte dat er schot in de zaak is want er komt nieuw beleid en er wordt een convenant gesloten. Het duurt lang maar het gaat nu eindelijk in de goede richting.

Lees verder
11 mei 2012

Uitstel Casino nieuwe onzekere factor

Holland-Casino-ingang-met-olifanten Waarom mogen we niet weten wat er echt tussen Holland Casino en de gemeente Venlo gebeurt? Die vraag blijft hangen na de beantwoording van vragen die de SP stelde over het bericht dat Holland Casino haar besluit of ze naar het kazerneterrein komt met nog een half jaar uitstelt. De wethouder creëert nieuwe mist, moeten we ons zorgen maken?

Lees verder
4 mei 2012

Tegenvallers Theater de Maaspoort

Maaspoort De provincie Limburg gaat tòch geen 2 miljoen euro subsidie geven voor het inrichten van de middenzaal van Theater de Maaspoort. Waarmee tevens tweederde van het benodigde geld weg valt. In een brandbrief stelt het theater dat de rek uit haar financiële draagkracht is verdwenen en bovendien geconfronteerd wordt met nieuwe kosten en ook het MFC én het Poppodium wel degelijk voor concurrentie zorgen. Dit slechte nieuws dwingt tot raadsvragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier