h

Leent kazerneterrein zich voor o.a. huisvesting statushouders?

26 oktober 2016

Leent kazerneterrein zich voor o.a. huisvesting statushouders?

Op het kazerneterrein wordt zogenaamde kamerbewoning mogelijk. Een firma zal deze verhuur regelen waarbij het doel is de gebouwen te behoeden voor verval en vernielingen. Op zich is dat prima maar de SP ontdekte toch een aantal merkwaardigheden bij dit juichverhaal.

 

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Op 25 oktober berichtte Omroep Venlo dat er door de firma Camelot, in het kader van zo goed mogelijk behouden van de gebouwen op het kazerneterrein, tijdelijk huisvesting in die gebouwen zal worden toegestaan. Klinkt als een win-win situatie.”

“Echter vermeldden andere bronnen de SP dat daarbij ook sprake zal zijn van bewoning door statushouders. Dat laatste is nog niet bekend en ook nog onbevestigd maar als het waar is dan roept dat de nodige vragen op.”

 

“Net zo kregen we signalen dat de door het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) aangeleverde cijfers over het algemeen aantal te huisvesten statushouders regelmatig niet kloppen. En dat terwijl gemeente en provincie op basis van die cijfers beleid maken en woningen toewijzen.”

 

Statushouders wonen vaak lang nog in het asielzoekerscentrum, zoals dit in Venlo, wachtend op een eigen woning en nieuwe start.

 

Vervoort: “De provincie dreigt intussen met bestuurlijke maatregelen wanneer de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet voor het eind van dit jaar gehaald wordt. Ai, want Venlo heeft een achterstand.”

“Weer andere bronnen vertellen ons dat woningcorporaties het zat zijn verantwoordelijk te worden gehouden voor de achterstand bij het huisvesten terwijl de gemeente juist achterblijft in haar toewijzingsbeleid.”

 

 

“Tja, wat is hier allemaal van waar? Al is het maar een fractie dan nog roept dit alles bij de SP de nodige vragen op. Die stuurden we vandaag dan ook naar de gemeente, voor een bestuurlijk weerwoord maar vooral om duidelijkheid te geven en de problemen op te lossen.”, zegt Vervoort.

 


 

Vervoort vervolgt: “Zo is maar de vraag welke rechten de tijdelijke bewoners van het kazerneterrein dadelijk hebben. Als zij er vanwege leegstandsbeheer ('antikraak') zitten dan hebben ze nauwelijks rechten zoals normale huurders. Daarnaast is de vraag of deze behoorlijke toevoeging van huurruimte wel is afgestemd met de woningcorporaties.”

 

Ook stelt het mediabericht dat de kamers op het kazerneterrein ook verhuurd mogen worden als werkplaats. Dat roept eveneens vragen op. Want de gemeente gaat toch niet toestaan dat tussen kamerbewoners een ondernemer zich gaat vestigen met alle (bedrijf)risico’s vandien?

Vervoort verwoordt het als volgt: ”Als we mensen woonruimte aanbieden dan moet wel duidelijk zijn tegen welke condities en hoe het met de veiligheid, rechten en plichten en het woongenot zit.”

 

(Archieffoto van een willekeurige kamerbewoning)

 

Daarnaast kwam er gelijktijdig het signaal binnen dat de gemeente Venlo ook statushouders wil huisvesten op de kazerne. “Niets geleerd van het gedoe in Blerick”, zo concludeert Vervoort. “Waarom mensen die een verblijfsstatus hebben niet gewoon een goede start bieden in plaats van ze een nagenoeg afgedankte oude legeringskamer te geven”.

 

Vervoort dook ook in de huidige gang van zaken rondom mensen met een verblijfsvergunning waarbij de gemeente maar blijft wijzen naar woningcorporaties en COA. En wat blijkt, de gemeente lijkt de regie wederom totaal kwijt.

“Het COA schijnt niet de juiste cijfers te kunnen leveren. Er lijkt zelfs sprake te zijn dat bij de gemeente enkele dossiers kwijt zijn. En de corporaties ergeren zich kapot aan de manier van handelen van de gemeente Venlo.”

 

 

Vervoort: “Er komen zoveel signalen nu binnen dat we maar eens een stevige set raadsvragen aan het gemeentebestuur hebben gesteld. En niet voor niets. De Provincie heeft al laten weten in te grijpen als Venlo haar verplichtingen rondom statushouders niet gaat invullen. Dat kan allemaal aardig in de papieren lopen.”

“Bij een college dat wel met de goed-nieuws-show komt maar niet lijkt te willen praten over de knelpunten, zullen we ze steeds zelf weer moeten blootleggen en antwoorden eisen op de vragen die leven.”

 

Het College van B&W heeft dertig dagen de tijd om te antwoorden op onze raadsvragen. Hopelijk werpt dat meer licht op de gang van zaken en zorgt het voor de nodige verbeteringen want die lijken hard nodig te zijn.
 
Lees ook:

U bent hier