h

Vragen over aanhoudende problemen met grondwater in Venlo

17 januari 2017

Vragen over aanhoudende problemen met grondwater in Venlo

In de afgelopen jaren hebben diverse nieuwbouwprojecten mogelijk de stroming van het grondwater zo verstoord dat onder meer woningen met kelders steeds overlast hebben van dit grondwater. Onderzoek van de SP toont aan dat de gemeente dit mogelijk al in 2006 wist maar er niets aan deed of doet. Raadsvragen moeten duidelijkheid verschaffen hoe het zit.

 

Op 2 januari 2017 stelde de fractie van GroenLinks al vragen aangaande de e-mails van een familie betreffende de problematiek rondom grondwater. De SP heeft naar aanleiding van die e-mails verder onderzoek gedaan en kreeg een onderzoeksrapport in handen.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: "Dit rapport, van mei 2006, maakt duidelijk dat er een opstuwende werking is van rond de 2,5 meter van het grondwater tegen de betonnen constructie van de Maasboulevard en Romertoren. Echter zijn de voorgestelde oplossingen niet overgenomen. De SP wil weten waarom."

 

Naast de Maasboulevard en Romertoren zijn er nog meer nieuwbouwprojecten geweest die in de grond de stroom van het grondwater richting de Maas zouden verstoren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de realisatie van het stadskantoor, Maaspoort, parkeergarages Mgr. Nolensplein en Arsenaal, ondertunneling Koninginneplein.

Maar ook de realisatie van woningbouw in het Groenveld, vernieuwing van het hoofdriool aan de Parade en Burgemeester van Rijnsingel, maar ook het dempen van natuurlijke waterstromen zoals de Helbeek, Loobeek en Kleine Beek.

 

De reactie van de gemeente dan wel projectontwikkelaar hierop zouden de aanleg van een drietal putten met pompen zijn, welke deze stuwende werking zouden moeten tegengaan.

Heerschop: "Echter zijn de in de rapportage voorgestelde oplossingen door de gemeente dan wel projectontwikkelaar (zover de SP bekend) dus niet overgenomen. Had dat een financiële reden of zou het de realisatie van de projecten in gevaar brengen? Vragen waarop we graag antwoord willen hebben."

 

De tweelaagse parkeergarage onder dit Nolensplein zou het grondwater tegen houden, dat dan een andere weg zoekt.  

 

De verstoorde grondwaterstromen, door de diverse in de afgelopen jaren gerealiseerde infrastructurele projecten, zijn mogelijk de oorzaak waardoor onder meer kelders van woningen en bedrijven in (voornamelijk) de binnenstad structureel overlast hebben van het grondwater.

 

Heerschop: "Vele kelders in Venlo-centrum kampen namelijk met overlast van grondwater, het structureel wegpompen van dit grondwater en de viezigheid die dit grondwater achterlaat zoals schimmelvorming."

"Deze overlast ontstond toen de parkeergarage onder de Maasboulevard werd gebouwd. Deskundigen stellen dat deze ondergrondse 'badkuip' het grondwater dat richting de Maas dient te stromen tegenwerkt waardoor dit water elders in de omgeving naar boven komt, zoals in vele particuliere kelders dus."

 

Diverse kelders in de binnenstad kampen met wateroverlast.

 

Heerschop: "De gemeente Venlo heeft weliswaar een aantal putten met pompen aangelegd, en ook in de binnenstad diverse peilbuizen geplaatst om het grondwater te monitoren, maar ontkent steeds dat de ondergrondse nieuwbouw oorzaak is van de wateroverlast."

"Wat dan wel de oorzaak zou zijn blijft ongewis. Dit alles is voor de SP aanleiding voor aanvullende vragen over deze problematiek."

 


UPDATE: Het gemeentebestuur heeft onze vragen beantwoord: Er is geen overzicht van de ondergrondse gevolgen van bouwsels die in de 40 jaar tot het jaar 2000 zijn gerealiseerd; "Omdat er tot die tijd niet gekeken werd naar mogelijke invloed op het grondwater". Bij de Maasboulevard werd een aanzienlijke wateroverlast verwacht en daarom pompen geadviseerd. Pas in 2011 werden er zes stuwputten geïnstalleerd; "Deze zorgen niet voor een lagere grondwaterstand, enkel de opstuwing wordt afgepompt."
 
De conclusies uit het rapport uit 2006 zijn uiteindelijk overgenomen. Bij de antwoorden werd het rapport alsnog openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld.
 
Hopelijk scheppen de antwoorden de duidelijkheid waar vooral de binnenstadbewoners naar snakken. De oorzaak voor de grondwaterproblematiek in veel kelders wordt hiermee echter niet opgelost want in haar reactie schrijft de gemeente: "Andere bouwprojecten hebben niet tot nauwelijks tot een structurele verhoging van het grondwater geleid, zo blijkt uit de metingen en peilbuizen".
In die zin weten we meer over de achtergrond en hoe de situatie nu is, maar schieten gedupeerde bewoners en bedrijven er nog steeds niets mee op.
 
De SP bekijkt wat ze met deze beantwoording kan want het grondwaterprobleem dient een oorzaak te hebben dat aangepakt moet worden. Wordt vervolgd dus (UPDATE!).

 
Bekijk ook:

U bent hier