h

Wat te doen met de parkeergarages?

20 oktober 2016

Wat te doen met de parkeergarages?

Wie kan zeggen hoe het nu werkelijk zit met de twee parkeergarages en moeten ze worden gesloopt of toch betaalbaar gerenoveerd kunnen worden? De gemeenteraad wist het ook niet meer en besloot om alles nader uit te laten zoeken. De SP zegt: pas op de plaats. Eerst maar eens alles op tafel, analyseren en dáár conclusies uit trekken dan nu overhaaste beslissingen nemen die achteraf (waarschijnlijk) veel te voorbarig blijken.

 

 

 

Politiek is soms zelfs een bizarre bezigheid. Opeens was daar het bericht dat wethouder Brauer (VenLokaal) ging aftreden vanwege de toestand van de parkeergarage Roermondsepoort.

Na garage Arsenaal moest ook deze ineens dicht vanwege ernstige gevaren door de onderhoudstoestand van de parkeergarage en het feit dat het rapport dat dit stelde al twee jaar in de lade van wethouder Brauer lag. Dus sprak de gemeenteraad over parkeren deze maand.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Het gemeentebestuur zei dat renovatie technisch niet kon en te duur zou zijn. Ze kwam met het voorstel beide garages af te breken en dan nieuwe voorzieningen te maken voor “duurzaam parkeren” in de binnenstad, wat dat dan ook moge zijn.”

De VVD liet in de oordeelvorming blijken dat wellicht renovatie ook kon. “Maar”, zo stelde Heerschop, “dat is toch alleen relevant als sloop niet de enige optie is?” Wist de VVD op dat moment meer dan de rest van de raad? D66 kwam met een tijdelijke parkeergarage. Op zich een logisch voorstel als je er twee moet sluiten.

 

Is de parkeergarage onder dit Nolensplein nog wel in orde?

 

Twee dagen voor de raadsvergadering leek alles in de richting te gaan van sloop van de bestaande garages. En de rapporten duidden daar ook op. Maar toen kwamen de coalitiepartijen ineens via de e-mail met een motie waarin ook andere mogelijkheden stonden. De wethouder (Satijn) reageerde hier weer op, waardoor de motie overbodig leek.

 

Toen kwam ineens een mail van het platform ‘Parkeren binnenstad’ waarin een rapport was gevoegd van een ander deskundig bedrijf dat stelde dat de parkeergarage wél te renoveren was! En ook nog een brief van de vastgoedeigenaar van de panden naast de Roermondsepoortgarage die stelde dat zij de gemeente een schadeclaim aan de broek zouden doen als ze tot sloop over zou gaan!

Op dat moment was de maat vol voor de SP-fractie. Stonden die garages nu op instorten of speelden er andere zaken een rol, was er een geheime agenda?

 

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop zegt hier desgevraagd over: “Het is best ongelooflijk hoe verwarrend het dossier van de parkeergarages aan het worden is. Lijkt wel of er elke dag weer nieuwe en andere, tegenstrijdige, informatie verschijnt.”

“Als de raad dan vraagt om een second opinion onderzoek naar de werkelijke staat van de garage/constructies, of om de onderliggende bestaande rapporten, dan blijft het gemeentebestuur vaag en schuift het het vrijgeven van de rapporten voor zich uit. Of erger, zegt dat het onnodig is want ze heeft al bepaald dat sloop de enige optie is. Dat maakt het allemaal niet geloofwaardiger. Of zit er meer achter de druk om vooral te slopen?”

 

 

Heerschop: “We kregen zoveel nieuwe niet-bestudeerde informatie over de parkeergarages dat we met de fractie maar besloten hebben om de unieke stap te maken en te vragen om dit voorstel van de raadsagenda te halen. Eerst alle informatie gedegen op tafel en dan pas beslissen.”

“We gaan niet op aannames en halve waarheden een proces in. Dat is in Venlo te veel gebeurd. En nu blijkt dat het college niet in control is, dan moet je pas op de plaats maken en eerst dat slagveld maar eens overzien. Om vervolgens  een weloverwogen besluit te nemen. En als we daarvoor terug moeten komen voor een extra vergadering, geen probleem. Liever dat dan een puinhoop bouwen.”

 

 

We vroegen in de raadsvergadering daarom om uitstel van de besluitvorming en eisten eerst alle informatie die relevant daarvoor was boven tafel voordat we een werkelijk gedegen besluit konden nemen.

Heerschop: “De garages zijn immers al gesloten en alternatieven zijn al in voorbereiding of deels gerealiseerd, dan kan sloop best nog even wachten totdat er werkelijk glasheldere duidelijkheid is. Zeker als blijkt dat bijvoorbeeld renovatie wel degelijk een betaalbare en haalbare optie is.”

 

“Die druk heeft geholpen. De coalitie liet de motie voor wat zij was en kwam met een voorstel om naast de sloopoptie, die nu al voorbereid kan worden, ook de optie renovatie te onderzoeken.”

 

 

In het debat wat volgde zegde de op het parkeerdossier nieuwe wethouder Satijn (parkeren, VVD) vervolgens toe dat hij beide opties zou uitwerken en in januari weer naar de raad zal komen. Dus toch uitstel, zoals de SP vroeg, maar dan op een andere manier zullen we maar zeggen.

 

Heerschop: “De SP blijft, in tegenstelling tot andere fracties, altijd kijken naar de feitelijke inhoud van voorstellen en stemde dus voor deze optie. Zeker ook omdat D66 met het voorstel kwam waarbij de optie van een tijdelijke parkeergarage toegevoegd werd.”

“Een rituele dans wellicht maar wel een noodzakelijke. Immers, daar waar twee ambtenaren op non-actief worden gezet en wethouder Brauer (VenLokaal) is opgestapt, vereist het proces zorgvuldigheid.”

“In januari staan we voor een volgende afweging. Parkeren blijft mensen en dus ook de gemeenteraad bezighouden.”

 

Bekijk ook:

U bent hier