h

Volkshuisvesting, wonen en gebouwen

Kijk hier voor alle initiatieven van de SP rondom de lokale volkshuisvesting en de bescherming van karakteristieke gebouwen.
8 maart 2014

Waar blijft beleid voor mantelzorgwoningen?

Op 31 juli 2013 stelden we raadsvragen over de uitvoering van onze motie en het in te zetten beleid rondom mantelzorgwoningen. Een officieel antwoord vanuit B&W op deze vragen hebben we nog steeds niet mogen vernemen. Toegezegde informatie bleef uit. De maat is vol, we trekken aan de bel en wensen eindelijk eens duidelijkheid. Lees verder
26 februari 2014

Onrust in 'De Ruit'

Er heerst onrust onder de bewoners van ‘De Ruit’ in Venlo-oost waar woningen worden gesloopt dan wel vervangen. Maar hoe en wat is onduidelijk. Bewoners zijn overdonderd. De SP ging gisteren buurten en peilen wat er werkelijk aan de hand is.

Lees verder
10 december 2013

Leisure dome een paard van Troje?

Trojaans-paard Het ECV ligt nog niet koud in de prullenmand en prompt komt het volgende idee op tafel, een grote koepel voor recreatieve activiteiten en amusement. Het jongste luchtkasteel zou wel eens een sloopkogel voor de middenstand en binnenstad kunnen zijn. Willen we dat risico aan?

Lees verder
7 december 2013

Na een nederlaag ga je geen eisen stellen. ECV denkt er anders over.

ECV Initiatiefgroep ECV gaf gisteren aan dat de plannen voor een nieuw stadion op het kazerneterrein niet doorgaan. Deze sof werd al verwacht maar de initiatiefnemers hielden ons allen lang een worst voor. Nu is hun idee dan toch een luchtkasteel gebleken. Een droom geknapt en de volgende wens wordt alweer opgedrongen, inclusief eisenpakket. Zo werkt dat niet, ken je plek en kom met iets realistisch of geef de opdracht terug.

Lees verder
5 december 2013

Mikwe-rapport Rekenkamer legt veel bloot maar wie is schuld?

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom het ‘mikwe’; is het een middeleeuws joods badhuis of iets anders? Welke informatie is juist en hoe verliep het archeologisch onderzoek? De conclusies zijn onthutsend, een vernietigend rapport waarin niets of niemand gespaard werd. Maar wie neemt waarvoor verantwoordelijkheid?

Lees verder
4 december 2013

Opnieuw uitstel plannen kazerneterrein

uitstel De plannen voor het leisure dome en voetbalstadion Event Center Venlo (ECV) zijn wederom uitgesteld. Toen de plannen in maart met veel bombarie werden gepresenteerd kregen de initiatiefnemers tot eind dit jaar de tijd die plannen uit te werken. Nu, op het moment dat er iets concreets verwacht mag worden, is er opnieuw sprake van uitstel. Met het nieuwe uitstel krijgt het vertrouwen dat het ECV werkelijk van de grond komt een knauw. Komt van uitstel afstel?

Lees verder
6 november 2013

Fort Sint Michiel gered? Of nieuwe wijn in oude zakken?

Fort Sint Michiel in volle glorie Vandaag bereikte ons het bericht dat de gemeente ten gevolge van de zogenaamde cradle-to-cradle ambitie er toch voor gekozen heeft om Fort Sint Michiel geheel uit te graven. Het fort gered of zitten er addertjes onder het gras?

Lees verder
26 september 2013

Museum VBVD niet zomaar loslaten

gebouw_aanzicht_musuem Gisterenavond besprak de gemeenteraad de toekomst van Museum van Bommel van Dam, het museum met een schat aan moderne kunst maar ook een zorgenkindje is en stevig op de begroting drukt. Verzelfstandiging is een mogelijkheid maar voor het zover is wil de SP eerst alle mitsen en maren op tafel hebben.

Lees verder
5 september 2013

Mikwe of geen Mikwe?

 De dag nadat de beide stadsarcheologen de raad informeerden over de discussie rondom de echtheid van het Mikwe, verschijnen er berichten dat deze informatie onjuist zou zijn. Daarop heeft de SP vanavond B&W om openheid verzocht. We hopen dat er dan eindelijk helderheid en een einde komt aan het gedoe rondom het Mikwe.

Lees verder
31 juli 2013

Hoe zit het nu met dat beleid voor mantelzorgwoningen?

zorgwoning In mei 2011 werd onze motie om mantelzorgwoningen te kunnen realiseren met unanieme steun aangenomen. Sindsdien zijn gedane toezeggingen niet nagekomen en werden onze vragen daarover niet beantwoord. Als er via informele wijze niet gereageerd wordt op onze vragen dan maar via formele schriftelijke raadsvragen, die we vandaag naar B&W stuurden. Want wij, en de burger, willen nu eindelijk eens weten hoe het zit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier