h

Elf woningen in Arcen voor statushouders en jongeren

19 oktober 2016

Elf woningen in Arcen voor statushouders en jongeren

We zijn verheugd dat de huizen aan de Dunantstraat in Arcen niet gesloopt maar weer bewoond gaan worden. Vreemd dat eerder dit jaar Woonwenz nog stelde dat deze woningen “niet meer van deze tijd” en renovatie te duur zou zijn. Het kan dus toch.

 

Eerder dit jaar had een delegatie van de SP-Venlo een overleg met Woonwenz waarin onder andere deze woningen ter sprake kwamen. We vonden het jammer dat ze kennelijk niet gerenoveerd konden worden, op de nominatie voor sloop stonden en er niets voor terug zou komen. Zeker gezien de wens van veel Arcenaren, vooral jongeren en jonge gezinnen, om in het dorp een (huur)woning te vinden.

 

SP-raadslid Petra Raijer: "Dan nu het bericht dat de elf woningen toch nog vijf jaar langer bewoond kunnen gaan worden, vooral om te kunnen voldoen aan de landelijke eis om statushouders te huisvesten maar ook voor Arcenaren zelf."

 

"Mooi nieuws dus voor woningzoekenden in Arcen. Om Woonwenz duidelijk te maken hoeveel Arcenaren er graag willen wonen in een huurwoning in het dorp, is het belangrijk dat ze zich melden. Hierbij dan ook de oproep: Meld je spoedig bij Woonwenz zodat je in aanmerking komt voor deze woning (of de nieuwbouw aan de Wal) en op termijn binnen het dorp kunt doorstromen naar een betere woning."

 

Blijft opmerkelijk dat de elf woningen nu toch weer beschikbaar worden gesteld. Nu de nood aan de man is, vanwege de verplichting die onze gemeente van de overheid heeft gekregen om een bepaald aantal statushouders te vestigen, kan het ineens wel.

 

 

Woonwenz zegt ons desgevraagd: “Het klopt inderdaad dat deze woningen niet meer van deze tijd zijn en dat renovatie te duur is. Echter, het gaat hier om een verlenging van de levensduur met maximaal 5 jaar hetgeen anders is dan de normale verlenging die corporaties hanteren van 10, 20 of meer jaren. Tegen die achtergrond moet u het zien. Na 5 jaar stromen de huurders door naar reguliere huurwoningen.”

 

De elf woningen aan de H.J. Dunantstraat worden in de komende weken verhuur-klaar gemaakt zodat ze eind dit jaar weer bewoond kunnen worden. Van deze woningen komen er drie woningen beschikbaar voor jongeren uit Arcen.

Raijer: "Dus eigenlijk was onze eerdere vraag en de posteractie best terecht: ‘Waarom woont hier niemand?’, maar dat terzijde hahaha."

 

 

Goed ook om te vernemen dat er tijdig is gecommuniceerd met de Dorpsraad en de omwonenden en meteen een informatieavond werd georganiseerd. We hebben vernomen dat deze goed is verlopen, dat de buurt, op een enkeling na, positief is ingesteld.

 

Woonwenz liet ons ook weten dat de nieuwbouw aan de Wal als gevolg van deze beslissing niet zal worden vertraagd. “We zijn met de aannemer in overleg en daarnaast moet een bestemmingsplanprocedure worden gelopen bij de Gemeente. We hebben de wethouder gevraagd naar de mogelijkheden of dit sneller kan maar nog geen antwoord van hem gekregen.”, schreef Woonwenz-directeur Frank van Engelen op vragen van de SP.

Streven is en blijft om eind 2017 woningen op te leveren aan de Wal.

 

 

Raijer: "Als er zich meer woningzoekenden bij Woonwenz melden geeft dat een signaal hoe groot de vraag naar huurwoningen is, waarop dan weer ingespeeld kan worden met bijvoorbeeld nieuwbouw. Dus wie weet welke bal dit aan het rollen brengt."

 
Zie ook:

U bent hier