h

Foto: SP


Welkom! De SP is de meest actieve, kritische en sociale partij in de gemeente Venlo. Wij zijn actief op straat, in de gemeenteraad én in het stadsbestuur. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!  

26 juli 2016

Werkbezoek aan Leger des Heils doet ons de ogen openen

Onlangs kregen we een rondleiding bij het Leger des Heils en het Domushuis, beide in Venlo. Veel van wat ze doen is onderbelicht, er leven ook nog veel vooroordelen over hun activiteiten, goed dus om het eens op de werkvloer te bekijken en ervan te leren. Lees verder
18 juli 2016

Waarom vragen mee te denken om het te negeren?

Op een kruising in Venlo-oost zijn de verkeerslichten al langere tijd middels knipperende oranje lichten buiten werking. De gemeente gaat dit kruispunt aanpakken en vroeg buurtbewoners mee te denken. De buurt wil de verkeerslichten houden, ‘dus’ haalt de gemeente ze weg. Waarom? De SP heeft B&W om een verklaring gevraagd.

Lees verder
17 juli 2016

Vragen over boze reactie provincie inzake afschieten plan voor statushouders

De provincie is boos over de wijzigingen van de plannen rondom de huisvesting van statushouders in Blerick. De gedeputeerde stelt dat de plannen daarvoor al sinds januari (of nog eerder) bekend waren. De gemeenteraad was hiervan niet op de hoogte. Dit roept bij ons veel vragen op, die we vandaag richting B&W stuurden om opheldering te krijgen.

Lees verder
13 juli 2016

Leefbaarheid Venlo-Zuid opnieuw onder de loep

Foto: SP-Venlo
Vorig jaar trok de SP in de zomermaanden Venlo-Zuid in om te kijken naar de overlast zoals deze daar ervaren werd. Tijd om een jaar later weer eens uitvoerig poolshoogte te nemen. En wat blijkt, de overlast is misschien enigszins teruggebracht maar ze is er nog steeds. Er zijn wat maatregelen genomen maar de mensen in de wijk zien te weinig echte vooruitgang. Daarover trekken we bij de gemeente opnieuw aan de bel. Lees verder
11 juli 2016

Veiligheidsregio moet brandweermensen in pensioenstrijd steunen

De SP-fracties in Noord- en Midden Limburg roepen in een gezamenlijke brief de Veiligheidsregio op het brandweerpersoneel te steunen in hun strijd voor goede CAO. Ook vrezen we dat het samenvoegen van de meldkamers ten koste gaat van werk en veiligheid in de regio. Lees verder
1 juli 2016

Taart voor de brandweer

Foto: SP
De brandweer is in actie voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De SP steunt dat in woord en daad. Om de actievoerders een hart onder de riem te steken bezochten we vanochtend de kazerne in Venlo, spraken met de brandweermensen, en overhandigden hen een flinke slagroomtaart. Lees verder
30 juni 2016

Onrealistisch besluit over kazerneplan en kabelbaan

De gemeenteraad heeft gisteravond in meerderheid gekozen voor voor het plan voor het Fort van Venlo op het kazerneterrein, inclusief de veelbesproken kabelbaan. De SP is niet overtuigd van de haalbaarheid, drong aan op aanpassingen en verbeteringen maar die kwamen er niet. Het plan blijft zo vol van tegenstrijdigheden en (financiële) risico's. Daarom konden we er niet mee instemmen.  

Lees verder
17 juni 2016

Misstanden in vrachtvervoer uitbannen

Vandaag bericht de krant dat Filipijnse truckers die in dienst zijn bij een transportbedrijf in Venlo op diverse manieren worden uitgebuit. De SP trok al vaker aan de bel over misstanden in de logistieke sector maar dit slaat alles! Dezelfde dag werden raadsvragen ingediend en ook de Tweede Kamer komt in actie.

Lees verder
8 juni 2016

Hoe zit het met de beschikbaarheid van de wijkagent?

Wijkagenten zijn niet de toegezegde 80% van de werktijd in de wijk beschikbaar omdat hun tijd wordt opgeslokt door andere taken/diensten, zo kwam vandaag naar buiten. Voor de SP reden tot het stellen van raadsvragen aan de burgemeester hoe dit in Venlo zit.

Lees verder
1 juni 2016

Overschrijding gevaarlijk vervoer op spoor

Nadat vorige week bekend werd dat er op het spoor ernstige overschrijding is van de (veiligheids)normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, kwam vandaag ineens het bericht dat er afgelopen jaren ook stoffen vervoerd zijn die niet meer over het traject Eindhoven-Venlo getransporteerd mochten worden. We trekken opnieuw aan de bel en eisen maatregelen. Lees verder

Pagina's

Dit waren de meest actuele en/of belangrijkste nieuwsberichten. Alle (oudere) artikelen kunt in het nieuwsoverzicht vinden.