h

Foto: SP


Welkom! De SP is de meest actieve, kritische en sociale partij in de gemeente Venlo. Wij zijn actief op straat, in de gemeenteraad én in het stadsbestuur. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!  

26 oktober 2016

Leent kazerneterrein zich voor o.a. huisvesting statushouders?

Op het kazerneterrein wordt zogenaamde kamerbewoning mogelijk. Een firma zal deze verhuur regelen waarbij het doel is de gebouwen te behoeden voor verval en vernielingen. Op zich is dat prima maar de SP ontdekte toch een aantal merkwaardigheden bij dit juichverhaal.

Lees verder
25 oktober 2016

Leden buigen zich over Kamerverkiezingen

Foto: SP-Venlo
Maandag hielden we een ledenvergadering die vooral ging over het concept-programma voor de Kamerverkiezingen. Het werd een levendige discussie waarbij standpunten flink werden aangescherpt. Lees verder
19 oktober 2016

Elf woningen in Arcen voor statushouders en jongeren

We zijn verheugd dat de huizen aan de Dunantstraat in Arcen niet gesloopt maar weer bewoond gaan worden. Vreemd dat eerder dit jaar Woonwenz nog stelde dat deze woningen “niet meer van deze tijd” en renovatie te duur zou zijn. Het kan dus toch.

Lees verder

Geslaagde infoavond over de zorg

Gisterenavond vond in Venlo, in de Venlonazaal, de informatie- en discussieavond plaats over het Nationaal ZorgFonds. Het werd een zinderende bijeenkomst vol debat, vragen en ergernissen. Dat Fonds komt er, zoveel is duidelijk!

Lees verder
7 oktober 2016

Extra onderzoek naar problemen bij Q4

Donderdagavond vond er een extra vergadering plaats van de gemeenteraad. Opnieuw lag het heikele project Q4 op tafel. Na het teleurstellende en onvolledige onderzoeksrapport naar de (financiële) gang van zaken in de wijk Q4, pleitte de SP de afgelopen weken voor een verdiepend vooronderzoek. En dat komt er nu.

Lees verder
19 september 2016

Q4: morele crisis of schoon schip?

Rondom de wijk Q4 broeit het. Zo hard dat er na meldingen van klokkenluiders en vragen van SP en GrL er een onderzoek werd ingesteld naar de gang van zaken de afgelopen jaren. Nu het onderzoek klaar is, is het maar de vraag hoe groot het lerend vermogen van de gemeente is.

Lees verder

Geslaagde Super Zaterdag in Blerick

Voor de SP was het vandaag Super Zaterdag, tientallen SP'ers trokken samen Blerick in om mensen te vragen om het initiatief voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico te steunen. En dat plan kreeg massaal steun.

Lees verder
29 augustus 2016

SP-raadslid Ton Heerschop hoog op kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen

We zijn erg trots dat de kandidatencommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen (maart 2017) en het partijbestuur, onze fractievoorzitter Ton Heerschop op plek 19 op de SP-kandidatenlijst  willen zien staan. Natuurlijk moet het partijcongres begin januari nog definitief de lijst vaststellen, maar dat uit alle kandidaat-Kamerleden Ton op nummer 19 gepland is, is een prachtig compliment voor Ton zelf maar ook voor Venlo en de SP in Venlo.

Lees verder
23 augustus 2016

Continuïteit Ambulancezorg in gevaar?

Het bericht dat de AmbulanceZorg Limburg-Noord in de rode cijfers dreigt te komen, vanwege de noodzakelijke aanschaf van twee extra ambulances, is voor de SP-fractie reden om raadsvragen te stellen.

Lees verder

Op naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

De afgelopen weken stonden we regelmatig op markten om aandacht te vragen voor het Nationaal ZorgFonds. We kregen eigenlijk enkel enthousiaste reacties, mensen zijn het huidige dure zorgsysteem behoorlijk beu.

Lees verder

Pagina's

Dit waren de meest actuele en/of belangrijkste nieuwsberichten. Alle (oudere) artikelen kunt in het nieuwsoverzicht vinden.