h

Venlo voor minimumloon naar 14 euro

1 april 2021

Venlo voor minimumloon naar 14 euro

Woensdag 31 maart steunde een grote meerderheid van de gemeenteraad het voorstel vóór verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Alleen VVD en PVV stemden tegen. Met de motie werd het college opgeroepen om in Den Haag te pleiten voor verhoging van het minimumloon.

 

Wel een cruciaal beroep, maar geen leefbaar loon

Ook in Venlo zijn er duizenden mensen die de samenleving in moeilijke tijden overeind houden. Ziekenhuisschoonmakers, supermarktmedewerkers, pakketbezorgers, vuilnisophalers, zorgverleners en vele anderen. Opvallend genoeg zijn er veel mensen in 'cruciale beroepen' die een laag loon ontvangen. Minder dan 14 euro per uur is officiële werkende armoede.

Dat moet veranderen. Natuurlijk landelijk, maar in Venlo maken we graag een start.

 

Hiermee ook armoede aanpakken
Venlo wil voorop in de strijd tegen armoede en sociaal-economische achterstanden. Één van de beste manieren om mensen uit de armoede te halen is door het minimumloon te verhogen. Wij roepen Den Haag op om niet alleen naar grote bedrijven te kijken, maar nu eindelijk ook de de mensen die op een houtje moeten bijten en de helden van deze crisis een steun in de rug te geven. Verhoog het minimumloon naar 14 euro per uur!

 

Voorstel in de gemeenteraad
In de raadsvergadering van 31 maart werd op initiatief van GroenLinks een motie ingediend die mee ondertekent was door SP, EENLokaal, PvdA en 50Plus.

In het debat gaven VVD en PVV aan bang te zijn dat met de verhoging van het minimumloon we ons “uit de markt zouden prijzen” en dat het ten koste van werkgelegenheid zou gaan...

Hiermee praten ze hun Haagse moederpartijen na terwijl uit onderzoek blijkt dat met de verhoging ook de bestedingen stijgen en daarmee de (lokale) economie een zet krijgt, wat weer zorgt voor productie en banen, dus nieuwe werkgelegenheid. In de VS bleek dit toen in enkele staten het minimumloon daar verhoogd werd.

Ook maakte de VVD zich met de verhoging zorgen over het meegroeien van andere inkomens. Laat dat nu juist een voordeel zijn maar daar willen de rechtse partijen liever niet aan, houd ze arm lijken ze te propageren.

 

Reactie B&W

Onze wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken, SP) beaamde dat de verhoging juist voor werkgelegenheid kan zorgen. "Maar belangrijker, dat de verhoging de tweedeling en de kloof tussen arm en rijk wat kan dichten wanneer mensen op het minimum meer inkomen krijgen. Daardoor hoeven ze minder gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen of een aanvullende uitkering." Een win-win situatie dus.

"De verhoging staat in het verkiezingsprogramma van de meeste partijen, dan mag je verwachten dat dit punt snel wordt opgepakt." Al zagen we wel vaker dat er veel licht zit tussen zeggen en doen. "Daarom is het signaal vanuit Venlo belangrijk.", zei de wethouder.

 

De brief waartoe de motie oproept wordt dan ook door B&W gestuurd. Vervoort: “Graag zelfs. Als deze brief vanuit Venlo de verhoging van het minimumloon dichterbij brengt kunnen we daar helemaal trots op zijn.”

 

VVD en PVV gaven aan niet overtuigd te zijn en hoe dan ook tegen te stemmen. Was ook niet de indruk dat ze open staan voor iets anders dan hun eigen rechtse gelijk. Dat maakte niet uit, de overige raadsfracties willen wel dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en mee kan doen, en gaven hun steun waarmee er een ruime meerderheid ontstond en de motie werd aangenomen.

 

U bent hier