h

Scholing voor gemeenteraadsleden

20 april 2021

Scholing voor gemeenteraadsleden

In maart 2022 vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Of de SP in Venlo hieraan mee gaat doen bepalen de leden van de afdeling, en een landelijke commissie. Mocht er besloten worden om in Venlo deel te nemen aan deze verkiezingen moeten beslagen ten ijs komen. Daarom start het scholingsteam van de SP met een scholingsreeks voor (nieuwe) raadsleden. Maar dan moeten zich wel leden hiervoor gaan melden.

 

Wil jij de SP en de inwoners van de gemeente Venlo vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Venlo? Laat dit dan spoedig weten in een mailtje naar venlo@sp.nl

 

Voor kandidaten op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is het verplicht dat zij de cursus lokale politiek hebben gevolgd. Maak daarom vlug je interesse kenbaar zodat je terdege kan worden voorbereid, getraind en inzicht heb in wat het raadswerk eventueel van je verlangt.

 

Om onze basis te versterken zullen er leden moeten opstaan om
kaderfuncties te vervullen. We zijn blij met iedereen die zich actief
inzet, op welke wijze dan ook, maar we weten dat er bestuursleden gaan stoppen en anderen die taken dienen over te nemen.
Net zo is bekend dat er raadsleden gaan stoppen en na de verkiezingen niet meer terugkomen. Wie gaat hen opvolgen..?

 

Als er niemand die personele plekken overneemt dan kan er geen sprake zijn van een goed draaiende lokale SP-afdeling en ontbreekt tevens de basis om deel te kúnnen nemen aan de verkiezingen voor de Venlose gemeenteraad in maart 2022.

 

Daarom is het belangrijk dat mensen zich nu gaan melden, hun interesse kenbaar maken. Hun vragen stellen. Het gesprek aangaan wat een en ander inhoudt en vraagt. Laat van je horen. Ook zodat we je tijdig kunnen bijspijkeren, laten meedraaien, ervaring opdoen en scholen.

 

Bekijk ook:

U bent hier