h

Kadernota: Vertrouwen als basis!

13 mei 2021

Kadernota: Vertrouwen als basis!

De kadernota 2022, de voorbereiding op de jaarbegroting, in de uitgangspunten kan de SP zich wel vinden maar natuurlijk hebben wij wensen om het nog beter te doen voor onze inwoners. Zorgen hebben wij over de communicatie met onze inwoners ondanks dat men meer tevreden is blijft communicatie met de gemeente Venlo en het gebrek hierin een rode draad in alle gesprekken die wij met inwoners hebben.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De juiste informatie als men met een vraag naar de gemeente belt. Voorbeeld een inwoners belt omdat hij een andere woning nodig heeft. Er wordt verwezen naar welzijn terwijl men hiervoor bij onze woningcorporaties moet zijn, gevolg dat de inwoner 3 telefoontjes moet plegen om bij het juiste adres te komen. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op de juiste informatie en verwijzing.”

 

(JEUGD)ZORG

De jeugdzorg ligt onder het vergrootglas. Alles staat of valt met vertrouwen en communicatie. Vertrouwen moet de basis zijn. Vertrouwen van inwoners naar de gemeente maar ook vertrouwen in onze inwoners die een beroep moeten doen op jeugdzorg. Zij vragen om hulp en doen dit niet zomaar.

Het kan niet zo zijn dat men het gevoel heeft niet openlijk kritiek te mogen hebben omdat men vreest dat er dan geen zorg meer geïndiceerd zal worden. Men moet vrijuit kunnen aangeven als er iets niet goed gaat.

 

 

Een stap in de goede richting zou een vertrouwenspersoon kunnen zijn, waar vrijuit aangegeven kan worden als er iets niet goed gaat. Of deze vertrouwenspersoon vanuit de Adviesraad, gemeente of ‘onafhankelijk klantondersteuner’ moet komen is om het even. Opdracht aan B&W: Begin en kijk wat werkt. Vertrouwen en communicatie kosten niets maar zijn wel het fundament om goede zorg te kunnen geven en krijgen.

 

Het kan ook nooit de bedoeling zijn geweest dat je hoogleraar moet zijn om een PGB (persoonsgebonden budget) te kunnen aanvragen en beheren. Laten we een helpende hand uitsteken indien het beheren niet lukt, door middel van een PGB-loket.

 

 

BIJSTAND

Onze sociale voorziening bijstand is verankerd in de Participatiewet, een gedrocht van een wet die we als gemeente moeten uitvoeren. Een wet gestoeld op wantrouwen, vooraf is de aanvrager al een fraudeur. Ook hier moet de basis vertrouwen zijn, men gaat echt niet voor de lol bijstand aanvragen.

 

Vertrouw je inwoners en verstrek een uitkering meteen als voorlopige voorziening, zorg dat mensen niet in de (geld)problemen komen doordat het allemaal veel te lang duurt, een achterstand in vaste lasten van 2 maanden of langer is niet meer bij te benen.

Controle ja, maar eerst de inwoner helpen. Dan hoeft deze niet te kiezen tussen schoenen voor de kinderen of de gasrekening. Het heeft een enorme preventieve meerwaarde en uiteindelijk besparen we geld. Want hulpverlening, budgetbeheer en schuldhulpverlening zijn dan (gelukkig) niet meer noodzakelijk.

 

WERK EN SCHOLING

Mensen vanuit de bijstand weer aan een baan helpen is natuurlijk de beste remedie. We hebben gezien dat er in de laatste jaren goede stappen zijn gemaakt. Duurzame uitstroom bij toeleiding naar werk doe je ook door scholing.

De Corona-crisisdienstverlening doet met succes veel aan gratis trainingen en cursussen, en dit werpt vruchten af. Maar wat als dit alles stopt na de crisis? Aan B&W vroegen we om hiermee door te gaan en dit ook regionaal op te pakken.

 

 

DREMPELWAARDE REGELINGEN

Voor mensen met een minimuminkomen zijn er minimaregelingen, mensen die bijstand ontvangen zijn in beeld bij de gemeente en worden actief gewezen op de mogelijkheden. Dit is niet het geval voor de mensen die net boven het minimum moeten leven. Vaak werkenden die in armoede verkeren of daar tegenaan hikken.

Om hen ook een steun in de rug te geven vindt de SP dat de minimaregelingen aangepast moeten worden met een drempelverlaging naar 130%. Ofwel het gelijktrekken van alle regelingen dan wel ophogen naar 130% van de bijstandsnorm.

Hiermee bereiken we veel meer mensen en bestrijden we ook de verborgen armoede.

 

 

DIJKVERSTERKING

Voor de bescherming tegen hoog water gaan van Steyl tot Arcen de dijken op de schop. De Maasvallei is belangrijk voor bewoners en bezoekers, voor recreatie, toerisme en bepalend onder andere voor vestigingsklimaat en dus werkgelegenheid en ook het klimaat.

We pleiten voor een goed herstel en waar mogelijk verbetering van deze openbare ruimte. Daarbij (meekoppel) kansen pakken. De SP wil hier graag geld voor reserveren.

 

WONEN EN WIJKEN

Hoewel het college geen huizen bouwt kunnen zij wel ondersteuning bieden aan de plannen. De woningcorporaties geven aan dat de doorlooptijd voor projecten lang is. Vanaf verkoop gronden tot verlening van vergunning vergaat veel tijd.

Aan het college vroegen we of we niet de mogelijkheid hebben dit te versnellen? Kunnen wij niet hier ook vertrouwen als basis het uitgangspunt laten zijn en versnellen?

 

Mural aan de Picardie in Venlo, door Gies Backes, 2014

 

MURALS

Bij prettig wonen hoort ook kunst in de openbare ruimte. Vincent Huibers bood onlangs de gemeente een gratis graffiti kustwerk aan op de Gulick sporthal in Tegelen. Fantastische eigentijdse kunst die iets toevoegt aan de openbare ruimte.

 

In februari 2017 werd de SP-motie ‘Murals’ aangenomen, gesteund door de hele raad met uitzondering van de VVD. Aan deze motie is geen uitvoering gegeven en dit is een gemiste kans. Er is veel support voor deze kunstvorm die in de smaak valt bij jong en oud.

De SP vroeg dan ook het college om uitvoering te geven aan de aangenomen motie en onze stad te verfraaien.

 

Op woensdag 26 mei spreekt de gemeenteraad verder over de kadernota en neemt ze er een besluit over. Daarmee geeft de raad haar kaders mee aan B&W voor de begroting voor de komende jaren (die dit najaar opgemaakt en behandelt wordt).

 

Bekijk ook:

U bent hier