h

Misstanden short-stay voorkomen door BIBOB-toets

28 april 2021

Misstanden short-stay voorkomen door BIBOB-toets

De gemeenteraad behandelde op 28 april het nieuwe beleidsplan over de huisvesting van arbeidsmigranten die voor korte duur in Venlo verblijven. Een voorstel van de SP voor goed onderzoek naar aanbieders van woonruimte voor arbeidsmigranten, is daarbij door de raad unaniem aangenomen. Hiermee bestrijden we beter mogelijke misstanden.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP heeft de afgelopen jaren meerdere malen huisvesting van deze groep bezocht. Dit samen met de afdeling Handhaving van de gemeente Venlo. De misstanden die daar werden aangetroffen bleven op ons op het netvlies staan.”

Met die wetenschap in het achterhoofd stelde de SP een wijziging voor in het beleid om bij iedere nieuwe aanvraag voor vergunningen voor het huisvesten van arbeidsmigranten een zogenaamde BIBOB-toets te doen. Daarmee kan de gemeente gericht onderzoek doen naar de herkomst van geld waarmee dergelijke projecten worden betaald.

 

In deze video op Omroep Venlo legt Ton Heerschop het BIBOB-middel uit.

 

Een belangrijk middel, zo erkenden ook de andere fracties in de gemeenteraad. Unaniem stemde de gemeenteraad voor deze toevoeging op het beleid.

Wethouder Peeters (Huisvesting, 50Plus) omarmde overigens het voorstel van de SP en zag het vooral als een versterking van het beleid. 

 

 

Naast de discussie over geld gaf de SP ook nadrukkelijk aan dat we moeten erkennen dat er de mate waarin arbeidsmigranten naar Venlo komen, als gevolg heeft dat de huisvesting op bedrijfsterreinen onontkoombaar is.

“Het alternatief is dat we een zware druk op onze wijken komt te liggen voor deze huisvesting. Wijken die het al moeilijk hebben. Die situatie is nog onwenselijker. En daar kiezen wij nadrukkelijk niet voor.”, zei Ton Heerschop tijdens het debat. 

 

Het nieuwe beleidskader is enkel en alleen gericht op mensen die voor kortere duur naar Venlo komen. Vergelijkbaar met seizoensarbeid. Met de wijziging die de SP voorstelde heeft de gemeente een nog steviger middel om misbruik van de positie van arbeidsmigranten tegen te gaan en hen een menswaardige huisvesting te geven.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier