h

Ledenavond geeft stof tot nadenken

9 april 2021

Ledenavond geeft stof tot nadenken

Gisteren, 8 april, hielden we een digitale bijeenkomst om samen met de leden te praten over de afgelopen campagne en verkiezingen volgend jaar, en wat er nodig is om daar de SP in Venlo aan te laten deelnemen.

 

In de uitnodiging die we naar de leden stuurden stond het treffend: Het is tijd dat we samen en met elkaar spreken waar we voor staan en waar we naartoe willen. En wat daarvoor nodig is.

 

De Tweede Kamerverkiezingen leverden vooral teleurstellingen op, als je kijkt naar uitslagen, zetels en de stormachtig mislukte formatiepogingen. Maar de landelijk en lokaal gevoerde campagne werd in onze evaluatie geprezen.

Ondanks dat we nauwelijks de straat op konden vanwege de coronamaatregelen, wisten we op momenten de aandacht naar ons toe te trekken. Met als meest positieve uitschieters het belteam, de sponsjesactie bij onder meer de treinstations en de geluidswagen die door de wijken reed.

 

 

Ondanks landelijk zetelverlies blijft de SP per gemeente de grootste partij op links, ook in Venlo, voor wat het waard is. We blijven knokken voor onze idealen, samen met de mensen en voor de mensen die ons de komende jaren hard nodig zullen hebben om Nederland eerlijker en socialer te maken.

 

En die ‘komende jaren’ was onderwerp van gesprek.

Om onze basis te versterken zullen er leden moeten opstaan om kaderfuncties te vervullen. We zijn blij met iedereen die zich actief inzet, van Tribunebezorger tot folderaar en van regelneef tot raadslid, maar we weten dat er bijvoorbeeld bestuurstaken moeten worden opgepakt. Dat er raadsleden na de verkiezingen niet meer terugkomen…

 

Als er niemand die personele plekken overneemt dan kan er geen sprake zijn van een goed draaiende lokale SP-afdeling en ontbreekt tevens de basis om deel te kúnnen nemen aan de verkiezingen voor de Venlose gemeenteraad in maart 2022.

 

Het is zaak dat mensen zich nu gaan melden, hun interesse kenbaar maken. Hun vragen stellen. Het gesprek aangaan wat een en ander inhoudt en vraagt. Laat van je horen. Ook zodat we je tijdig kunnen bijspijkeren, laten meedraaien, ervaring opdoen en scholen.

 

 

Eigenlijk is het heel simpel en dan net zo jammer: Als niemand zich geroepen voelt om de SP in Venlo te komen versterken, in welke positie dan ook, dan moeten we misschien maar een raadsperiode overslaan tot 2026 (of nog langer).

 

"Zonder actie, geen fractie."

"Durf te strijden, durf te winnen."

 

En anders dan bij andere partijen gaat het bij de SP niet om de ‘poppetjes’ of het ‘pluche’. Je kunt pas een lijsttrekker kiezen nadat je weet met welk programma, welke speerpunten en welk team hij/zij naar de kiezer gaat. Die verschillende stappen gaan we eerst met de leden doornemen.

Er komen dit jaar nog een paar ledenvergaderingen voordat we een definitief besluit nemen over de keuze wat onze koers gaat bepalen, en of we wel of niet mee kunnen doen aan de verkiezingen, en zo ja met welke kandidaten.

 

De eerstvolgende ledenbijeenkomst willen we eigenlijk zo snel mogelijk houden. Liefst een feestje zo spoedig mogelijk na het versoepelen van de coronamaatregelen. Na de zomer volgt dan een ledenvergadering waarin we de eerste knopen moeten doorhakken.

 

U bent hier