h

Museum terug naar de tekentafel

30 oktober 2014

Museum terug naar de tekentafel

gebouw_aanzicht_musuemGisteren werd de raad gevraagd in te stemmen met het bedrijfsplan voor de samenvoegingen van beide musea in het Julianapark in Venlo. Terwijl maar 1 optie werkelijk is onderzocht en die 'even' 6 miljoen euro mag kosten. De SP wilde meer alternatieven zien, de wethouder mag zijn huiswerk overnieuw doen.

 

Al jaren wordt er gesproken over de toekomst van het gemeentelijk museum voor moderne kunst, Van Bommel van Dam (MvBvD). De partijen komen er maar niet uit: Lok.Dem. wil MvBvD het liefste morgen met de grond gelijk maken, GrL wil het houden zoals het is, CDA volgt blindelings haar wethouder, de andere fracties zinspelen op een forse bezuiniging door het te fuseren met het Limburgs Museum (LM). De SP wil eerst alle mogelijkheden en gevolgen uitgetekend op tafel hebben voordat er überhaupt een besluit genomen kán worden.

 

SP-raadslid Petra Raijer: “Gelukkig kregen we daarin steun van diverse fracties. Met name de gevraagde 6 miljoen euro voor een aanbouw aan het LM was veel partijen te gortig. Dat beide museum meer gaan samenwerken is tot daar aan toe, dat ze mogelijk fuseren in één gebouw is ook een optie maar dat daarvoor een deel van het park opgeofferd wordt voor weer een extra vleugel aan het LM (na de extra aanbouw voor het 'mikwe'), is velen te veel van het goede.”

“Daarnaast komt de gemeente hiermee niet tegemoet aan de eerdere besluit van de raad, die in juni vroeg om enkele alternatieven uit te werken zoals een verzelfstandiging van MvBvD, een fysieke koppeling tussen MvBvD en LM, of een samenvoeging in hetzelfde gebouw. En eigenlijk is alleen dat laatste werkelijk opgepakt en met veel positivisme omkleed naar toegeschreven in een nota en bedrijfsplan, zonder visie wat met het huidige gebouw moet gebeuren.”

 

“We begrijpen dat het LM een mooie kans ziet om haar museum te vergroten, en dat ze daarin best plaats willen maken voor moderne kunst (ook al past het eigenlijk niet bij de eigen historische verzameling), en dat ze ruimhartig meedenken over de toekomst van beide musea, maar het voorliggende plan kan niet zo maar op een raadsmeerderheid rekenen.”

gebouw_VBVD
LimburgsMuseum

 
 
 
 
 
 
 
Links MvBvD, rechts het LM, naaste buren van elkaar.

 

Een van de hoofdlijnen van dit plan is dus het aanbouwen van een nieuwe vleugel. Voor de financiële onderbouwing daarvan wordt uitgegaan van 750.000 euro bijdrage van de Provincie terwijl 'Maastricht' wisselende geluiden laat horen of ze dit wel of niet steunt.

Die twijfel is funest want als Venlo nu “ja” zegt en de Provincie straks “nee” dan zijn we terug bij af.

Daarnaast is het maar de vraag of dat provinciaal geld er komt want het is bedoelt als bijdrage voor de beeldencollectie van kunstenaar Tajiri maar dat plan is er nooit gekomen, dus dat geld is niet zomaar beschikbaar maar het wordt gemakshalve wel ingezet. Dat is vragen om problemen, en wie mag dan de kosten dragen? Sterker, als de Provincie “nee” zegt, valt het hele bedrijfsplan weg want die Provincie is eigenaar van het LM.

 

Heeft LM dan op eigen houtje geopereerd of wist de provincie er van? En zo ja, waarom doet gedeputeerde Koopmans (CDA, cultuur) dan alsof dat niet zo is en laat hij Venlo (en zijn eigen wethouder en partijgenoot!) zo bungelen?

Is dit machtspolitiek? Wil Koopmans met de verkiezingen in zicht (hij is CDA-lijsttrekker) misschien als redder van de met leegstand kampende museumomgeving gezien worden? We weten het niet, het lijkt wel of de gedeputeerde elke dag een andere uitleg geeft, daarop kun je geen beleid bouwen.

 


Raijer: “Door de uitspraken van Koopmans afgelopen tijd is gebleken dat de Provincie zelf niets ziet in het bouwen van een nieuwe vleugel in het Julianapark, waarmee een belangrijke financiële pijler onder het plan weggehaald wordt. Instemmen met een bedrijfsplan waarvan we nu al weten dat het financieel niet haalbaar is, is voor de SP geen optie. Dat is jezelf voor de gek houden.”

Andere mogelijkheden qua huisvesting zullen ook en beter bekeken moeten worden: “De Provincie  stuurt hierbij aan op de Keulsepoort en de Spoorstraat. Liggen hier alternatieven? Of toch renovatie van het huidige gebouw, is dat qua kosten niet goedkoper dan alle wilde plannen nu? Er zijn de afgelopen weken allerlei ideeën langs gekomen. Onzer inziens is er te weinig naar alternatieve ideeën gekeken. Er is te zeer één bepaalde richting uitgewerkt.”


 

Raijer: “Wethouder Teeuwen (CDA, cultuur) vroeg de raad om een keuze te maken. Maar de voorliggende keuze is een keuze uit 1 optie, terwijl de raad in juni vroeg om meer opties uit te werken. De voorliggende optie is niet de meest aantrekkelijke, zeker als we niet weten welke mogelijkheden er nog meer zijn, want die zijn immers niet zo uitvoerig onderzocht als het nu voorliggende. Buiten dat we niet weten wat we an de Provincie gaan hebben en of zij het initiatief overneemt.”

Twee weken terug waarschuwde de SP al: “Alweer is Venlo de regie kwijt” en dit stond ook in de krant te lezen. Dit geldt niet alleen voor het college maar ook voor de raad. We moeten zorgen dat we de regie weer in handen krijgen, en voorkomen dat de Provincie voor ons gaat beslissen wat er in Venlo gebeurt met ons museum en de omgeving daarvan.

 


In een ongebruikelijke samenwerking tussen VVD (coalitie) en D66 en SP (oppositie) kwamen we samen met een wijzigingsvoorstel met als belangrijkste punt dat we nu geen beslissing nemen over de 6 miljoen voor de aanbouw van het LM, en om meerdere scenario's uit te werken. Het college moet dan uiterlijk in juni 2015 plannen hiervoor ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Hierdoor leggen we een besluit niet in handen van de provincie maar nemen we de regie terug.

Dit voorstel wijkt danig af van het geopperde verkeersbordraadsbesluit en kreeg dan ook flinke tegenwerking van met name het CDA en LD. Echter ontstond er al vlug een raadsmeerderheid voor ons voorstel. CDA leek daarbij binnen de coalitie af te stevenen op een crisis maar gelukkig hield de VVD haar poot stijf.

Raijer: “Toen de wethouder inzag dat hij bakzeil ging halen nam hij onze kritiek volledig over en trok het oorspronkelijke raadsvoorstel in.

Met die stevige toezegging kon ons amendement ingetrokken worden. Daarmee was ook de dreigende coalitiecrisis bezweert maar belangrijker; een slecht plan van tafel. De wethouder mag zijn huiswerk opnieuw doen, meerdere alternatieven uitwerken (en daarbij optimaal alle initiatiefgroepen te betrekken) en met onderbouwde plannen volgend jaar terug bij de raad komen.

 

Lees ook:

U bent hier