h

Onrealistisch besluit over kazerneplan en kabelbaan

30 juni 2016

Onrealistisch besluit over kazerneplan en kabelbaan

De gemeenteraad heeft gisteravond in meerderheid gekozen voor voor het plan voor het Fort van Venlo op het kazerneterrein, inclusief de veelbesproken kabelbaan. De SP is niet overtuigd van de haalbaarheid, drong aan op aanpassingen en verbeteringen maar die kwamen er niet. Het plan blijft zo vol van tegenstrijdigheden en (financiële) risico's. Daarom konden we er niet mee instemmen.  

 
 
 
De gemeenteraad nam woensdag 29 juni een besluit over de realisatie van het ‘Fort van Venlo’ op het kazerneterrein. Een gebied waar al jaren over gesproken wordt, vele plannen passeerden al de revue maar haalden het niet (denk aan het nieuwe VVV-stadion, scholen, casino, park, hotel) maar het voorstel dat nu voorligt, en waar ook al jaren over gepraat wordt, heeft dan toch goedkeuring gekregen.
 
Het huidige plan - met een amusementsgebouw (leisuredome met bioscoop, bowlingbaan), een markthal voor handgemaakte spulletjes (zoals de souvenir annex hippiemarkt op Ibiza) en een kabelbaan als oeververbinding naar de binnenstad -, is zeer ambitieus, gewaagd en heeft grote gevolgen voor de toekomst van de stad.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Er leven grote zorgen bij ondernemers en burgers dat de gemeente zich weer gaat verslikken in een groot project. Niet onlogisch met de Floriade, Villa Flora en de Maasboulevard nog recent in het achterhoofd.”

“Maar de zorgen zijn terecht en de SP deelt die. Denk aan de mate van onnodige (oneerlijke) concurrentie met financiële steun van de gemeente. Wat voegt het plan toe aan datgene wat al in de regio te vinden is? Wordt de huidige bioscoop straks niet keihard uit de markt gedrukt, is er wel langdurig interesse in een dergelijke ‘hippiemarkt’, hoeveel bowlingbanen zijn er niet al, wat voegt een kabelbaan op lange termijn toe?”

 

Kan de bioscoop die sinds 2013 in de binnenstad zit overleven met de komst van een megabioscoopcomplex op het kazerneterrein?

 

Allemaal vragen die onbeantwoord bleven; de initiatiefnemers geloven in hun gouden greep, B&W volgt dat gewillig. Heerschop: “Waarschijnlijk omdat een ander allesomvattend plan niet snel meer te verwachten is en het kazerneterrein nu eenmaal ontwikkeld moet worden (het heeft tot nu al miljoenen geld gekost), maar dan is het besluit vooral met de rug tegen de muur genomen dan dat men werkelijk gelooft in de kansen en mogelijkheden van het gebied.”

 

Zeker gezien er nu voor miljoenen aan subsidies en garantstellingen worden gegeven. Ook de kabelbaan zal eerst door de gemeente financieel mogelijk gemaakt worden. Allemaal in tegenstelling tot wat de gemeenteraad en ook B&W zelf eerder zei, namelijk dat ‘de markt’ het gebied moet ontwikkelen, zonder overheidsgeld.

 

 

Heerschop: “De plannen zoals ze er nu liggen zijn zonder meer ambitieus. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, al dan niet geholpen door fikse subsidie. We zijn ook blij met ieder initiatief dat werkgelegenheid schept. Echter, de vraag is wel tegen welke prijs.

Als we kijken naar de investeringen en garantstellingen van de gemeente dan betalen we voor iedere arbeidsplaats ruim 40-duizend euro, is onze inschatting. Natuurlijk is dan iemand aan een baan geholpen, maar men mag zich afvragen in welke verhouding dit dan staat.”

 

 

Heerschop: “De kabelbaan is zeker een attractie maar is ze dat ook nog over tien jaar? Moet de gemeente een attractie financieel mogelijk maken en de risico’s dragen? Want als de kabelbaan failliet gaat zal er toch een oeververbinding moeten komen. Mogelijk dat dan alsnog een brug gebouwd wordt. Die kost 12 miljoen euro, de kabelbaan kost zo’n 8,5 miljoen euro exclusief bijkomende kosten die een exploitant vraagt of als er iets mis gaat.

Een brug leg je aan voor de eeuwigheid en is altijd open en bereikbaar. Wat is dan een slimme keuze? Een gemeente moet zich wat de SP betreft niet bezighouden met attracties, maar met zaken zoals wegen, zorg en veiligheid.”

 

 

Voor de bühne lieten de coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA, VenLokaal) en D66 een voorstel aannemen dat stelt dat de kabelbaan alleen geëxploiteerd mag worden door een marktpartij. Vreemd, want dat staat zo al in het plan omschreven, een wassen neus dus.

Wat het coalitievoorstel echter ook stelt, om risico's te verkleinen, is dat tegenvallers niet uit de gemeentelijke begroting mogen worden gehaald. Die kosten moeten dan uit het kazerneproject zelf worden gedekt. Dat betekent aan de ene kant dat dan het plan versoberd wordt (bijvoorbeeld lagere kwaliteit of minder duurzaam) maar ook is dat net zo tegenstrijdig met de afspraak dat de gemeente garant zou staan voor tegenvallers.

Sterk staaltje politiek spel want op deze manier kon vooral de PvdA haar “zorgen” omzetten in een stem voor de plannen. Vooropgezet, voor de bühne en misleidend. Deze truc is zo doorzichtig als wat, de financiële risico’s blijven onverminderd op het bordje van de gemeente liggen.

 

 

Heerschop: “Maar laat ik ook de kansen zien van dit voorstel. Stel dat er een enorme aantrekkingskracht uitgaat van het plan en het een enorm succes gaat worden. Ook dan zit de gemeente met een probleem. De parkeervoorzieningen zullen dan de bezoekersaantallen niet aankunnen.”

“Sturen op die aantallen kunnen we niet meer omdat in de overeenkomst met het ‘Fort van Venlo’ is voorzien in een bepaalde prijs op de parkeerterreinen, een enorm dom onderhandelingsresultaat overigens.

Bezoekers zullen in de nabije omgeving parkeren en betaald parkeren in Blerick gaat absoluut weer aan de orde komen. Durven we ook zo eerlijk te zijn om dat de inwoners van Venlo en met name Blerick voor te houden?”

 

 

Dit plan is zeker haalbaar en betaalbaar, de vraag is alleen door en voor wie? Er is gesteld dat de markt het kazerneterrein moest gaan ontwikkelen. En het college komt nu met het voorstel dat met belastinggeld te financieren of daarvoor garant te staan.

Hoe mooi de plannen ook voorgeschoteld worden, op papier ligt het grote risico bij de gemeente die met een lege schatkist toch voor miljoenen aan garantstellingen en subsidies geeft. Als het fout gaat dan draagt de gemeente de zwaarste last. De SP vraagt zich dan af of we met dit plan niet een Paard van Troje binnenhalen?

 

 

De SP heeft pogingen gedaan om deze besluitvorming beter te onderbouwen. Om verder onderzoek te doen naar mogelijke negatieve gevolgen en die te voorkomen. Om dan ook veel betere en zuiverder besluiten te kunnen nemen. Maar het was aan dovenmansoren gericht.

We werden ook niet overtuigd door de inbreng van andere fracties en de zalvende woorden van B&W. Dan kan de SP, net als GroenLinks en Lokale Democraten, ook niet anders dan tegen deze plannen te stemmen.

 

 

Heerschop: “De plannen doen wel meer recht aan het Spaanse Fort Sint Michiel en de gebouwen van de Frederik Hendrik Kazerne dan de eerdere plannen. Ze worden zelfs gemeentelijk monument! Daar is jaren voor gestreden door actiegroepen en waar de SP menig motie over indiende. Dus da’s de grote winst van deze raadsvergadering. Maar dan ook de enige winst vrees ik.”

 

Lees ook:

U bent hier