h

Posteractie tegen leegstand in Arcen

22 februari 2016

Posteractie tegen leegstand in Arcen

Met posters op leegstaande panden heeft de SP deze week aandacht gevraagd voor de woningsituatie in Arcen. Want waar blijven die sociale huurwoningen die de jongeren van Arcen in 2014 beloofd zijn? Zijn meer dan 150 inschrijvingen niet voldoende?

 

SP-raadslid Petra Raijer: “De SP vraagt al jaren aandacht voor de leegstand, ook in Arcen. Juist in Arcen, waar door de komst van een multifunctionele accommodatie aan de dorpsrand een boel panden in het centrum leeg komen te staan.

Daarnaast hing aan dit bouwproject ook de realisatie van nieuwbouw (levensbestendige)woningen en renovatie van bestaande (senioren)woningen in het dorp. Maar dit is op de lange baan geschoven.”

 

In 2014 deed woningcorporatie Woonwenz nog een behoefteonderzoek in Arcen waaruit bleek dat vooral jongeren graag in het dorp willen blijven wonen wanneer er betaalbare (huur)woningen komen. Ook lopen er nog steeds gesprekken over de komst van zorgwoningen.  
Maar dat allemaal lijkt maar niet van de grond te komen. Voor de SP tijd om uit een ander vaatje te tappen.

 

Zo werden vrijdag 19 februari de eerste posters geplakt op langdurig leegstaande panden (bijvoorbeeld Henri Dunantstraat) en een posterbord in het grasveld aan de Wal, een locatie waar al jaren over gepraat wordt om er nieuwbouw te realiseren maar tot op heden blijft het een kale plek.

 

 

Raijer: ”Hopelijk resulteert de aandacht in concrete actie van onder andere Woonwenz want de jongeren willen wonen in Arcen maar als er geen woningen beschikbaar komen, of geschikte woningen op de sloopnominatie staan, dan moet je niet vreemd opkijken wanneer op termijn het dorp leegloopt, en dat is te voorkomen, dus actie aub!”

 

Wat wel opmerkelijk is, is dat de meeste posters binnen 48 uur verdwenen waren. Raijer: “Kennelijk voelt iemand zich aangesproken of nam aanstoot aan de posters. Wie het weet mag het zeggen. Als er net zo vlug een oplossing komt voor het probleem waar de SP aandacht voor vraagt, dan is het weghalen van de posters te billijken.”

 

 

De posteractie heeft voor veel beroering gezorgd. Het is het gesprek van de dag in Arcen, het nieuwsbericht op Facebook kreeg tientallen reacties en werd net zo vaak gedeeld wat ook weer een levendige discussie opleverde. Erg leuk die interactie en het geeft ook wel aan dat het doel van de actie tot de verbeelding spreekt.

 

Inmiddels heeft ook Woonwenz gereageerd. Ze geeft aan dat de plannen mogelijk in 2017 deels gerealiseerd gaan worden, misschien met 4 woningen, misschien met 12, waarbij ze zorgvuldigheid wil betrachten.

Raijer: “Zorgvuldig omgaan met nieuwbouw is een goede zaak, maar sociale huurwoningen zijn er zo weinig in Arcen dat leegstand in deze categorie niet snel aan de orde zal zijn.”

“Als ik in de reactie van Woonwenz de woorden lees: "Als, we hopen, binnen afzienbare tijd", dat is dat karig. Arcen wil duidelijkheid: wanneer, welke en hoeveel woningen komen er op bijvoorbeeld de Wal? En wat betreft de woningen aan de Dunantstraat: er zijn jongeren die daar graag willen wonen. Sloop van die panden is dan ook voorbarig.”

 

 

Met de posteractie zijn we er natuurlijk nog niet maar het heeft wel weer de aandacht gevestigd op de leegstand en onzekerheid over de bouwplannen in Arcen. Hopelijk pakt Woonwenz nu vlug door, ze weet nu dat er genoeg animo is voor woningen.

 

U bent hier