h

Hulpdienst SP Venlo

Bij allerlei soorten vragen staat de SP u met raad en daad bij. De Hulpdienst is gratis en voor iedereen. In dit dossier staan artikelen die te maken hebben met activiteiten, initiatieven of nieuws rond de hulpdienst en hulpvragen.
15 maart 2014

SP start enquête schuldhulpverlening

Door de aanhoudende klachten binnen de schuldhulpverlening in Venlo, die binnenkomen bij verschillende organisaties, waaronder de Hulpdienst van de SP-Venlo, heeft de SP besloten te onderzoeken welke verschillende klachten er zijn. Hiervoor loopt sinds deze week een enquête. Lees verder
13 juli 2013

Water een recht van ieder mens?

draai_aan_kraan Toegang tot schoon drinkwater is in 2002 vastgelegd als mensenrecht. In 2008 sprak de rechter in Heerlen een vonnis uit waarin het afsluiten van mensen van drinkwater als onrechtmatig werd beschouwd. Goed geregeld dus maar waarom worden mensen in dit land dan afgesloten van deze primaire levensbehoefte? Een nadere beschouwing.

Lees verder
12 juli 2013

Afsluiten drinkwater als pressiemiddel

waterkraan De SP ontving zorgwekkende meldingen over het afsluiten van mensen van drinkwater, zelfs wanneer er medische noodzakelijkheid bestond van de aanwezigheid van schoon en zuiver drinkwater in huis. Onbestaanbaar dat mensen van deze eerste levensbehoefte worden afgesloten of dat afsluiting als drukmiddel wordt gebruikt. De gemeente heeft ook haar zorgen voor haar inwoners, vandaar dat wij vandaag aan het gemeentebestuur vroegen hoe zij handelt in zulke situaties.

Lees verder
22 juni 2011

Wethouder komt tegemoet aan zorgen omwonenden MFC Vossener

MFCvossener Een hoop voorzieningen worden samen in een gebouw gestopt dat moet verrijzen aan de Vossenerlaan. De omwonenden waren aanvankelijk vóór totdat het ontwerp ineens werd gewijzigd waardoor de buurt vreest voor privacy, overlast, verkeersdrukte en waardedaling. De SP onderzocht de klachten en bracht ze in de raad naar voren, en met succes want de wethouder komt de buurt tegemoet.

Lees verder
26 mei 2011

Motie mantelzorgwoningen unaniem aangenomen, wethouder past beleid aan

zorgwoning De SP kreeg meldingen van mensen die graag op termijn een mantelzorgwoning bij het eigen huis willen realiseren. Maar aanvragen hiervoor worden door de gemeente steeds afgewezen omdat het niet in lijn zou zijn met het bestemmingsplan. Woensdag diende de SP, gesteund door de hele raad, met succes een motie in om de regels te wijzigen en mantelzorgwoningen mogelijk te maken.

Lees verder
2 april 2011

Op de Heide: een wijk onder druk

29-3-2011 Op de Heide 1 Een wijk onder druk, zo kun je delen van deze wijk momenteel bestempelen. Het verslag op deze website, over ons buurtbezoek in deze wijk eind februari, leverde extra meldingen op van mensen over overlast en rotzooi. Rondom de sloopflats zou het helemaal een bende zijn. Dus tijd om poolshoogte te nemen.

Lees verder
1 maart 2011

Op onderzoek in de wijk Op de Heide

buurten De SP staat er om bekend met regelmaat een buurt te bezoeken om van de bewoners te horen wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo gingen we laatst op bezoek de wijk Op de Heide in Tegelen. Woningnood, leegstand, rotzooi, hangjeugd, en verkeersoverlast zorgen daar voor de onnodige kopzorgen.

Lees verder
15 juli 2010

Vragen SP over invoering 'burgernet'

burgernet Recent werd duidelijk dat Venray een proef gaat doen met burgernet; een telefonisch systeem waarbij burgers, gemeenten en politie samen de veiligheid in de woon-werkomgeving bevorderen. Dit systeem lijkt erg op sms-alert, een berichtensysteem dat Venlo te duur acht om in te voeren. Burgernet wordt uiteindelijk landelijk ingevoerd, dus ook in Venlo. Dit roept vragen op.

Lees verder
24 februari 2010

AED-motie SP unaniem aangenomen

AED-1 De SP-motie voor een haalbaarheidsonderzoek om Automatische Externe Defibrillatoren (AED hartmassageapparaten) te installeren in de hele nieuwe gemeente Venlo, is vanavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Succes voor de SP maar vooral een opsteker voor de initiatiefnemers in Arcen en de lokale hulpverlening.

Lees verder
21 februari 2010

Voorstel SP voor haalbaarheidsonderzoek AED’s

AED-1 Aanstaande woensdag wordt de motie-Heerschop c.s. ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek om hartmassageapparaten te installeren in de hele gemeente. De SP-motie naar verdere uitrol van het project ‘AED Burger Hulpverlening Limburg’ voor Venlo wordt mede ondertekend door VVD, CDA en PvdA en kent daarmee een raadsmeerderheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier