h

Hulpdienst SP Venlo

Bij allerlei soorten vragen staat de SP u met raad en daad bij. De Hulpdienst is gratis en voor iedereen. In dit dossier staan artikelen die te maken hebben met activiteiten, initiatieven of nieuws rond de hulpdienst en hulpvragen.
18 november 2014

Dankzij SP is schuldhulp flink verbeterd

spaarvarken met reddingsband om in waterNadat ons rapport het nodige stof deed opwaaien had de SP-Hulpdienst een gesprek met de directie van PLANgroep Schuldhulpverlening en werden onze aanbevelingen overgenomen. Als vervolg op dat gesprek vond er onlangs ook een dergelijk gesprek plaats met de gemeente Venlo. Hopelijk bereiken we ook daarmee verbeteringen.

Lees verder
29 augustus 2014

Hulpdienst krijgt het steeds drukker

Elk jaar wordt het drukker voor onze Hulpdienst in Venlo. In de eerste 6 maanden van 2014 klopten al 54 inwoners uit de gemeente Venlo aan bij de Hulpdienst voor (gratis, objectieve, laagdrempelige) steun, advies en hulp. Lees verder
12 augustus 2014

Betere schuldhulp dichterbij

Onze Hulpdienst had onlangs een gesprek met PLANgroep om dieper in te gaan op het rapport dat we in juni publiceerden naar de staat van de schulphulpverlening in Venlo, waarin PLANgroep van deskundigen en cliënten kritiek krijgt. In het vervolggesprek lichtten we onze verbetervoorstellen toe en PLANgroep gaf haar reactie op de klachten. Zo kwamen we samen nader tot een oplossing.

Lees verder
19 juni 2014

Hulpdienst lanceert inkomenskaart voor Venlo

Verschillende gemeenten binnen Nederland bieden al geruime tijd een inkomenskaart aan. Op zo'n kaart staat een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. De gemeente Venlo kent dit niet en blijft hierin in onze ogen achter. Daarom heeft de Hulpdienst van de SP-Venlo besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf zo'n kaart samen te stellen.

Lees verder
5 juni 2014

SP komt met rapport naar situatie schuldhulpverlening in Venlo

Vanochtend werd ons rapport gepresenteerd naar het onderzoek dat we onlangs hielden naar de situatie in de schuldhulpverlening in Venlo en de rol van PLANgroep daarin. De conclusies en aanbevelingen zijn helder en leidden meteen tot raadsvragen.

Lees verder
1 juni 2014

Presentatie rapport naar situatie schuldhulpverlening in Venlo

Donderdagochtend
5 juni presenteert de SP-Venlo haar rapport naar het onderzoek 1 dat ze onlangs hield naar klachten in de schuldhulpverlening in Venlo en de rol van PLANgroep daarin.

Lees verder
15 maart 2014

SP start enquête schuldhulpverlening

Door de aanhoudende klachten binnen de schuldhulpverlening in Venlo, die binnenkomen bij verschillende organisaties, waaronder de Hulpdienst van de SP-Venlo, heeft de SP besloten te onderzoeken welke verschillende klachten er zijn. Hiervoor loopt sinds deze week een enquête. Lees verder
13 juli 2013

Water een recht van ieder mens?

draai_aan_kraan Toegang tot schoon drinkwater is in 2002 vastgelegd als mensenrecht. In 2008 sprak de rechter in Heerlen een vonnis uit waarin het afsluiten van mensen van drinkwater als onrechtmatig werd beschouwd. Goed geregeld dus maar waarom worden mensen in dit land dan afgesloten van deze primaire levensbehoefte? Een nadere beschouwing.

Lees verder
12 juli 2013

Afsluiten drinkwater als pressiemiddel

waterkraan De SP ontving zorgwekkende meldingen over het afsluiten van mensen van drinkwater, zelfs wanneer er medische noodzakelijkheid bestond van de aanwezigheid van schoon en zuiver drinkwater in huis. Onbestaanbaar dat mensen van deze eerste levensbehoefte worden afgesloten of dat afsluiting als drukmiddel wordt gebruikt. De gemeente heeft ook haar zorgen voor haar inwoners, vandaar dat wij vandaag aan het gemeentebestuur vroegen hoe zij handelt in zulke situaties.

Lees verder
22 juni 2011

Wethouder komt tegemoet aan zorgen omwonenden MFC Vossener

MFCvossener Een hoop voorzieningen worden samen in een gebouw gestopt dat moet verrijzen aan de Vossenerlaan. De omwonenden waren aanvankelijk vóór totdat het ontwerp ineens werd gewijzigd waardoor de buurt vreest voor privacy, overlast, verkeersdrukte en waardedaling. De SP onderzocht de klachten en bracht ze in de raad naar voren, en met succes want de wethouder komt de buurt tegemoet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier