h

Inkomenskaart SP in een nieuw jasje

22 mei 2024

Inkomenskaart SP in een nieuw jasje

Foto: SP-Venlo / Richard Wesseling
De Hulpdienst van de SP in Venlo heeft ook voor dit jaar weer een inkomenskaart gemaakt, met daarop alle landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. In april werd die al op enkele belangrijke vindplaatsen en aan diverse professionals uitgedeeld.

 

Er zijn verschillende regelingen – landelijk maar ook lokaal – die elk jaar worden aangepast en waar veel mensen geen weet van hebben. Dit blijkt uit de vragen die binnenkomen bij de SP-Hulpdienst. Daarom dit jaar opnieuw de inkomenskaart met alle regelingen overzichtelijk bij elkaar. Maar ook informatie waar men terecht kan voor hulp en ondersteuning bij de aanvraag van de regelingen, als men er zelf moeite mee heeft.

 

De nieuwe inkomenskaart staat op deze website (Hulpdienst), waar iedereen de kaart kan bekijken en downloaden/afdrukken.

 

Om de informatie actief te verspreiden, ging onze Hulpdienst op 10 april alvast langs bij enkele basisscholen in Venlo en Blerick. Ook is de Talentencampus bezocht.
Daarnaast hebben we onze inkomensboekjes achter mogen laten bij de Voedselbank, Voedselhulp, Incluzio (budgetcoaches), Bureau Jeugdzorg, Veilig Thuis en Moveoo.

Al deze instellingen zijn laagdrempelig en staan dichtbij de mensen die de hulp kunnen gebruiken, kennen goede hulpverleners die daarbij ons overzichtelijk boekje kunnen raadplegen.

 

Foto: SP-Venlo / Richard Wesseling

v.l.n.r: Angelique Weingarten (Incluzio), Karin (Voedselbank Venlo), Gino Verheijden (Stichting Voedselhulp Blerick), Mieke Peeters (zorgcoördinator basisschool Harlekijn).

 

Waarom de inkomenskaart?
Juist omdat er in Venlo veel armoede is, veel mensen met een laag inkomen in geldzorgen zitten, en de inkomensongelijkheid niet kleiner wordt. Omdat er veel onwetendheid is bij veel mensen over waar ze aanspraak op kunnen maken. Omdat velen onbekend zijn met de diverse regelingen, of niet weten of ze daar recht op hebben. Daarom is het hard nodig dat er actief gewezen wordt op al die regelingen.

 

Onze inkomenskaart is voortaan in de vorm van een handig boekje, beter leesbaar en meer overzichtelijk. Hiermee kan iedereen gemakkelijker de weg vinden in het oerwoud van regels.

 

Foto: SP-Venlo / Richard Wesseling

 

Ook staat hierop vermeld dat de Hulpdienst wil en kan helpen bij problemen die politiek gemaakt kunnen worden. Zoals bij de gemeente, wonen en werk. Mochten wij namelijk bepaalde signalen krijgen dan kunnen we hier actief op inspelen.

Door de inkomenskaart/boekje te delen, kunnen we ook ons bereik vergroten en ons zichtbaar maken, zo wel als hulpmiddel en als politieke partij die actief opkomt voor de mensen.

 

Jarenlang succes

De inkomenskaart is vanaf de start, 10 jaar geleden in 2014, een succes. Aan het begin van elk jaar krijgen we vragen (ook van (zorg)professionals) wanneer de kaart weer verschijnt. Dat succes is mooi maar laat tevens zien dat er een brede behoefte is aan zo’n overzicht met alle regelingen voor Venlo.

Zie onze inkomenskaart/boekje als service en ondersteuning, Het staat iedereen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden. Want daarmee bereiken we ons doel, dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren.

 

 

Aansporing blijft

Eigenlijk zou de gemeente Venlo zelf, actief, zo'n inkomenskaart actief dienen te verspreiden. Zoals de gemeente Roermond dat sinds 2022 wel doet. Misschien dat hun goede voorbeeld doet volgen? De SP en ook het Platform Sociale Zekerheid in Venlo vragen daar immers al jaren om. Een SP-motie daartoe (2021) heeft helaas nog niet het gewenste effect gehad.

Maar zolang als de gemeente Venlo daar niets mee doet, brengt onder meer de SP-Venlo een dergelijke beknopte inkomenskaart uit, ditmaal dus als boekwerkje. In de hoop dat de mensen die daar recht op hebben, daar baat bij hebben, en hulpverleners hen op kunnen wijzen.

 

U bent hier